facebook
 • WARSZTATY
  Ruszają zapisy!
 • FORUM DIALOGU KULTUR
  Polska Nagroda im. Sérgio Vieira de Mello
 • FORUM DIALOGU KULTUR
  SAGA - warsztaty kreatywności
 • WRITE THE GAME
  Ruszyły zapisy!
 • FORUM DIALOGU KULTUR
  Niedziela u Decjusza
 • GEORGE SAND - FRYDERYK CHOPIN
  Znamy wyniki!
 • CICERONE
  Wydarzenia artystyczne
 • FORUM DIALOGU KULTUR

Inwentaryzacja zespołu pałacowo-parkowego Fredrów w Beńkowej Wiszni – etap IV

Stowarzysznie Willa Decjusza rozpoczyna czwarty etap prac inwentaryzacyjnych w zespole pałacowo-parkowym w Benkowej Wiszni. W dniach 15-21 września grupa specjalistów będzie prowadzić prace mające na celu rozpoznanie ewentualnie istniejących pomieszczeń, fragmentów fundamentów znajdujących się pod powierzchnią gruntu, pochodzących z wcześniejszych faz budowy.

 

Efektem dotychczas wykonanych prac jest dokumentacja inwentaryzacyjna zespołu pałacowo-parkowego oraz projekt koncepcyjny zaadaptowania obiektu na cele konferencyjno-ekspozycyjne. Opiekę naukową nad pracami inwentaryzacyjnymi sprawuje grupa ekspertów z Politechniki Krakowskiej pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Andrzeja Kadłuczki. Projekt docelowo ma objąć restaurację zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego oraz wydzielenie i zaadaptowanie jego części na ośrodek współpracy europejskiej (obejmujący ekspozycję zabytków kultury polskiej).

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP i od początku realizowany we współpracy z Politechniką Krakowską – Instytutem Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury oraz właścicielem i administratorem obiektu, jakim jest Wisznianskie Kolegium Lwowskiego Uniwersytetu Rolniczego przy wsparciu władz Obwodu Lwowskiego.

 

Zespół pałacowo-parkowy Fredrów w Beńkowej Wiszni

 

Pałac zbudował Aleksander hrabia Fredro w 1835 roku i rozbudował go jego syn Andrzej w roku 1896. Neorenesansowy pałac Fredrów jest budowlą piętrową na planie prostokąta, z krótkim prostokątnym skrzydłem bocznym. Fasada wzbogacona jest dwoma ryzalitami zwieńczonymi trójkątnymi frontonami zdobionymi sztukatorskimi kompozycjami z herbem Bończa. Główne wejście poprzedzone jest arkadowym gankiem, a przy tylnej elewacji znajduje się taras. Wystrój elewacji (pilastry, gzymsy, boniowanie w części parterowej), podobnie jak wnętrza pałacu, został wykonany w latach 1895 – 1898 przez Piotra Witalisa Harasimowicza.

 

Organizator:

 • Stowarzyszenie Willa Decjusza

 

Współpraca:

 • Wiszniańskie Kolegium Lwowskiego Uniwersytetu Rolniczego
 • Lwowska Rada Obwodowa. Departament Międzynarodowej Współpracy i Promocji Regionu
 • Politechnika Krakowska – Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydział Architektury

 

Fundator:

 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP

 

 

Zobacz także