facebook
 • FORUM DIALOGU KULTUR
  Polska Nagroda im. Sérgio Vieira de Mello
 • FORUM DIALOGU KULTUR
  SAGA - warsztaty kreatywności
 • FORUM DIALOGU KULTUR
  Niedziela u Decjusza
 • GEORGE SAND - FRYDERYK CHOPIN
  Znamy wyniki!

Konferencja poświęcona idei wolności oraz 14. edycja polskiej Nagrody im. Sergio Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka (2002-2003)

Wolność akademicka. Czy nadal ma znaczenie?

Willa Decjusza, Kraków, 19-20 października, 2017

 

Wydarzenie dedykujemy profesorowi Feliksowi Kaputu z Demokratycznej Republiki Kongo, od 10 lat na wygnaniu, ostatnio goszczonemu przez Stowarzyszenie Willa Decjusza oraz członkom sieci Scholars at Risk, a zwłaszcza polskim uniwersytetom, wspierającym prześladowanych naukowców oraz promującym swobodę myślenia, kwestionowania idei i dzielenia się nimi.

 

 

Podwaliny pod wolność i niezależność akademicką złożone były przez średniowieczne europejskie uniwersytety. Chronione bullami papieskimi i królewskimi przywilejami uniwersytety stały się autonomicznymi instytucjami stanowiącymi własne prawa, określającymi sposób organizacji pracy i ustanawiającymi standardy tak dla wykładowców jak i studentów. Jednak ta niezależność instytucjonalna, podobnie jak wolność nauczania i uczenia się oraz poszukiwania wiedzy, nie zawsze były mile widziane i często na przestrzeni wieków zarówno uniwersytety jak i naukowcy byli przedmiotem publicznych nacisków i krytyki.

 

Współczesna koncepcja wolności akademickiej obejmuje dwa zagadnienia. Pierwsze, oparte na pojęciu podziału władzy, dotyczy prawa instytucji do definiowania własnej misji i priorytetów, prawa do tworzenia programów nauczania i autonomii w zarządzaniu. Drugie odnosi się do wolności pracy dydaktycznej w tym do podejmowania kontrowersyjnych tematów bez obawy o działania odwetowe.

 

Wolność akademicka jest istotna i konieczna ponieważ nasza przyszłość zależy od postępu myśli, nauki i technologii, a dogłębna znajomość zmian zachodzących w społeczeństwach ma szczególne znaczenie dla tworzenia polityki i dobrobytu państw i społeczeństw. Dlatego skutki ograniczania swobody dyskursu akademickiego i prześladowanie naukowców mogą mieć długofalowe i poważne konsekwencje.

 

‘Vemos, ouvimos e lemos. Não podemos ignorar’ czyli „Widzimy, słyszymy i czytamy. Nie możemy lekceważyć” śpiewała Sophia de Mello Breyner, gdy w Portugalii toczyły się walki o wolność. Jej słowa mogą stać się mottem dla Scholars at Risk – międzynarodowej sieci instytucji akademickich i osób, których misją jest ochrona prześladowanych członków społeczności uniwersyteckiej oraz promocja wolności akademickiej.

 

 

WYDARZENIE SPECJALNE – 19 października godz. 16.00

 

14. Gala wręczenia Polskiej Nagrody im. Sérgio Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka

 

 

Gala z udziałem Kapituły Polskiej Nagrody im. Sérgio Vieira de Mello: JE Ambasadora Federacyjnej Republiki Brazylii w Polsce, JE Ambasadora Królestwa Szwecji w Polsce, Przedstawicielstwa UNHCR w Polsce, Wysokich Przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP, Departamentu Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka MSZ, Rzecznika Praw Obywatelskich, Instytutu Pamięci Narodowej, Konsula Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie, Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI, Fundacji ZNAK, Prezesa ZUE S.A., Prezesa Krakow Airport, Prezesa MARR oraz Stowarzyszenia Willa Decjusza.

 

 

 

 

 

 

Zobacz także