facebook
 • WARSZTATY
  Ruszają zapisy!
 • FORUM DIALOGU KULTUR
  Polska Nagroda im. Sérgio Vieira de Mello
 • FORUM DIALOGU KULTUR
  SAGA - warsztaty kreatywności
 • WRITE THE GAME
  Ruszyły zapisy!
 • FORUM DIALOGU KULTUR
  Niedziela u Decjusza
 • GEORGE SAND - FRYDERYK CHOPIN
  Znamy wyniki!
 • CICERONE
  Wydarzenia artystyczne
 • FORUM DIALOGU KULTUR

Nasza Europa – projekt edukacyjny na rzecz promocji praw człowieka i tolerancji w Polsce

Stowarzyszenie Willa Decjusza rozpoczyna realizację rocznego projektu edukacyjnego NASZA EUROPA, adresowanego do uczniów, nauczycieli oraz studentów kierunków pedagogicznych i pokrewnych południowej Polski. Nasza Europa to projekt edukacyjny na rzecz promocji praw człowieka i tolerancji w Polsce, listopad 2007 – październik 2008. Celem projektu jest promowanie przestrzegania praw człowieka, w aspekcie kulturowo-etnicznym i rasowym – jednej z podstawowych zasad funkcjonowania demokratycznego państwa prawa.

 

Projekt NASZA EUROPA pozwoli jego bezpośrednim uczestnikom zapoznać się z zagadnieniami prawnymi i socjologicznymi związanymi z tematyką praw człowieka w aspekcie etniczno-kulturowym, jak również poznać rówieśników z innych kultur i wspólnie zastanowić się, jak aktywnie wzmacniać postawy otwartości i tolerancji w Europie wielu kultur i świecie procesów globalizacyjnych.

 

Celem projektu jest także podniesienie świadomości roli tolerancji i praw człowieka w kontekście bieżącej sytuacji społecznej w Polsce (obecne problemy mniejszości) oraz perspektywy jej zmian, związanych ze spodziewanym napływem fali imigracji zarobkowej do Polski.

 

W ramach projektu planowane jest zorganizowanie dla nauczycieli i studentów kierunków pedagogicznych i pokrewnych konkursu na scenariusz lekcji „Świat bez granic?”, dla uczniów gimnazjów konkursu literackiego, dla uczniów szkół podstawowych konkursu plastycznego. Zorganizowane zostaną także szkolenia, warsztaty i debaty oraz „Szkoła Praw Człowieka i Wielokulturowości” z udziałem dzieci z Polski oraz przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, jak również gości zagranicznych z krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Program zakończy wydanie publikacji poświęconej projektowi oraz uruchomienie specjalnego, młodzieżowego serwisu internetowego pomagającego we wzajemnym poznawaniu się młodzieży z różnych kręgów kulturowych i etnicznych, a także koordynacji wysiłków na rzecz przestrzegania praw człowieka przez organizacje pozarządowe i edukacyjne.

 

Program edukacyjny pt. NASZA EUROPA, adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych oraz podstawowych, nauczycieli i studentów kierunków pedagogicznych i pokrewnych. Projekt realizowany jest od grudnia br. do października 2008 na terenie województw dolnośląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

 

 

 

 

 

Partnerzy:

 

 • British Council Biuro w Krakowie
 • Instytut Europeistyki UJ
 • Instytut Politologii Akademii Pedagogicznej
 • Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK,
 • Korporacja Samorządowa im. Józefa Dietla
 • Association for International Affairs
 • Center for the Research of Ethnicity and Culture
 • Centre for Development and the Environment at University of Oslo.

 

Honorowy patronat:

 

 • Marek Nawara, Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Józef Rostworowski, Małopolski Kuratora Oświaty

Zobacz także