facebook
 • WARSZTATY
  Ruszają zapisy!
 • FORUM DIALOGU KULTUR
  Polska Nagroda im. Sérgio Vieira de Mello
 • FORUM DIALOGU KULTUR
  SAGA - warsztaty kreatywności
 • WRITE THE GAME
  Ruszyły zapisy!
 • FORUM DIALOGU KULTUR
  Niedziela u Decjusza
 • GEORGE SAND - FRYDERYK CHOPIN
  Znamy wyniki!
 • CICERONE
  Wydarzenia artystyczne
 • FORUM DIALOGU KULTUR

Ruszył nowy młodzieżowy portal internetowy – etnoteam.pl

Etnoteam.pl to nowy serwis internetowy uruchomiony przez Stowarzyszenie Willa Decjusza w ramach działalności na rzecz promocji praw człowieka i tolerancji w Polsce. Etnoteam.pl jest portalem wilelokulturowym adresowanym zarówno do młodzieży, jak i nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych promocją tolerancji, praw człowieka i przeciwdziałania wszelkim przejawom dyskryminacji na tle narodowościowym.

 

Jest to propozycja edukacji w zakresie wiedzy o historii, kulturach i religiach wyznawanych przez wszystkie grupy narodowościowe i etniczne mieszkające w Polsce, a także forum nawiązywania kontaktów, wymiany poglądów i zawierania ponadnarodowych i ponadwyznaniowych przyjaźni między tymi społecznościami.

 

Etnoteam.pl jest częścią, a zarazem podsumowaniem realizowanego przez Stowarzyszenie od 2007 roku, projektu edukacyjnego na rzecz promocji praw człowieka i tolerancji w Polsce: „Nasza Europa”. U podstaw realizacji tego przedsięwzięcia legło przekonanie, że edukacja międzykulturowa winna stanowić ważny element każdej edukacji narodowej. Dzięki takiemu tylko podejściu, młodzi ludzie mogą uczestniczyć w procesie zdobywania wiedzy o historii, kulturze i społeczeństwie, który jest wolny od ciężaru stereotypowych uproszczeń oraz budować społeczeństwo otwarte, zdolne traktować różnorodność etniczną jako element narodowego bogactwa, a nie źródło niepokoju i antagonizmów.

 

Terytorialne zróżnicowanie struktury narodowościowej w Polsce nie daje często młodzieży możliwości bezpośredniego kontaktu i uczestniczenia w kulturach innych grup narodowościowych i etnicznych, co sprawia, że pozostają one dla wielu całkowicie nieznane. Formuła internetowego forum porozumienia jest szansą przełamywania realnych i mentalnych barier w międzykulturowych kontaktach oraz możliwością stworzenia ponadregionalnej społeczności „etnoteam”, skupiającej reprezentantów wszystkich narodowości i wyznań w Polsce i poza jej granicami. W inicjatywach podejmowanych w ramach projektu „Nasza Europa” uczestniczyły już grupy młodych ludzi z Norwegii i Słowacji.

 

Portal zawiera witryny poświęcone propozycjom wielokulturowych programów edukacyjnych dla nauczycieli (etnoNAUCZANIE), prezentujące wiedzę o różnych kulturach i wyjaśniające pojęcia niezbędne w edukacji międzykulturowej (etnoLOGIA, etnoPOJĘCIA), odsyłające do innych serwisów poświęconych podobnym zagadnieniom (etnoLINKI), oraz informujące o społeczności portalu i podejmowanych inicjatywach (etnoTEAM, etnoWYDARZENIA, etnoGALERIA, etnoFORUM).

 

Partnerzy:

 

 • British Council Biuro w Krakowie
 • Instytut Europeistyki UJ
 • Instytut Politologii Akademii Pedagogicznej
 • Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK,
 • Korporacja Samorządowa im. Józefa Dietla
 • Association for International Affairs
 • Center for the Research of Ethnicity and Culture
 • Centre for Development and the Environment at University of Oslo.

 

Honorowy patronat

 

 • Marek Nawara, Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Józef Rostworowski, Małopolski Kuratora Oświaty

Zobacz także