facebook
  • Laboratorium Dialogu Kultur
    Polska Nagroda im. Sérgio Vieira de Mello – Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka

XI Letnia Szkoła Wyszehradzka – zaproszenie do składania aplikacji

Zapraszamy studentów, doktorantów i młodych profesjonalistów do Letniej Szkoły Wyszehradzkiej. W ramach dwutygodniowego interdyscyplinarnego programu odbędą się wykłady, debaty, warsztaty i seminaria dotyczące tematów aktualnych dla Grupy Wyszehradzkiej, krajów sąsiadujących, Unii Europejskiej i kwestii globalnych. Zgłoszenia przyjmujemy do 31 marca 2011.

Zobacz także