facebook
  • LABORATORY FOR DIALOGUE OF CULTURES
    The Polish Prize of Sérgio Vieira de Mello

(POL) 15. edycja Polskiej Nagrody im. Sérgio Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka (2002-2003)

See also