facebook
 • FORUM FOR DIALOGUE OF CULTURES
  The Polish Prize of Sérgio Vieira de Mello
 • FORUM FOR DIALOGUE OF CULTURES
  SAGA – Creative Workshops
 • FORUM FOR DIALOGUE OF CULTURES
  Sundays at Villa Decius
 • THE VISEGRAD LITERARY RESIDENCY PROGRAM
  Apply!

Szkolenie na temat Programu Europa dla Obywateli

Stowarzyszenie Willa Decjusza i Punkt Kontaktowy Europa dla Obywateli zapraszają do uczestnictwa w szkoleniu, podczas którego Pani Danuta Glondys, będzie omawiała Program i analizował aplikacje – 30 września 2008. W spotkaniu uczestniczyć będą także beneficjenci poprzednich edycji, aby omówić już zrealizowane projekty.

 

Szkolenia są przeznaczone dla przedstawicieli miast, instytucji, organizacji itd., planujących realizację międzynarodowych projektów w zakresie czterech działań programu, tj. Aktywni obywatele dla Europy, Aktywne społeczeństwo obywatelskie w Europie, Razem dla Europy i Aktywna pamięć europejska. Inicjatywa ta ma charakter praktyczny – jej celem jest pomoc w przygotowywaniu dobrych aplikacji i poprawnym wypełnianiu stosownych formularzy.

 

 

 

 

See also