facebook
 • FORUM FOR DIALOGUE OF CULTURES
  The Polish Prize of Sérgio Vieira de Mello
 • FORUM FOR DIALOGUE OF CULTURES
  SAGA – Creative Workshops
 • FORUM FOR DIALOGUE OF CULTURES
  Sundays at Villa Decius
 • THE VISEGRAD LITERARY RESIDENCY PROGRAM
  Apply!

Zasłużony dla Kultury Polskiej – dla Pani Dyrektor Danuty Glondys

17 czerwca 2008 roku odbyła się uroczystość, podczas której Wojewoda Małopolski Pan Jerzy Miller dokonał wręczenia Odznaki “Zasłużony dla Kultury Polskiej” Pani Danucie Glondys za wkład na rzecz propagowania i rozwijania kultury polskiej w kraju i za granic?. Wśród gości byli przedstawiciele władz regionu, parlamentarzyści, konsulowie oraz prezesi i dyrektorzy zaprzyjaźnionych firm i instytucji.

See also