facebook
 • FORUM FOR DIALOGUE OF CULTURES
  The Polish Prize of Sérgio Vieira de Mello
 • FORUM FOR DIALOGUE OF CULTURES
  SAGA – Creative Workshops
 • FORUM FOR DIALOGUE OF CULTURES
  Sundays at Villa Decius
 • THE VISEGRAD LITERARY RESIDENCY PROGRAM
  Apply!

Po rozszerzeniu – Ruchome Granice

Seminarium poświęcone nowej, kulturowej wspólnocie zjednoczonej Europy oraz problemom integracji krajów, które w chwili rozszerzenia UE w 2004 roku zostanł poza jej nowymi granicami (Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Rosja). Konkretny rezultat projektu to wypracowanie nowych instrumentów stabilnych rozwiązań w zakresie wspierania współpracy kulturalnej i budowania społeczeństwa obywatelskiego przez Unię Europejską. W seminarium biorą udział przedstawiciele najważniejszych fundacji wspierających działania kulturalne, politycy, dziennikarze, wybitni intelektualiści i artyści z 20 krajów Europy.

 

 

Koordynacja: Anna Kowalska, Jadwiga Figiel
Strategiczny fundator i partner projektu:
Europejska Fundacja Kultury (European Cultural Foundation), Amsterdam
Sponsor Główny: Siemens Sp. z o.o.
Sponsorzy: PricewaterhouseCoopers, Goethe Institute
Patroni medialni: WPROST, TVP3

See also