facebook
  • Laboratorium Dialogu Kultur
    Polska Nagroda im. Sérgio Vieira de Mello – Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka

Poeci Europy

Przekładów jego wierszy dokonali wówczas: Marcin Baran, Bronisław Maj i Jacek Podsiadło. Do udziału w kolejnych warsztatach zaproszony został znany czeski poeta młodego pokolenia Petr Borkovec, którego wiersz tłumaczyli: Julian Kornhauser, Artur Szlosarek oraz Jakub Pacześniak. Warsztaty, przygotowywane przez Willę Decjusza i Zespół Literacki, krakowski oddział Instytutu Adama Mickiewicza,odbywają się w ramach współpracy z europejskimi instytucjami kultury promującymi przekłady poezji współczesnej dokonywane przez poetów (Réseau des centres de traduction européens de la poési contemporaine).

 

Fundatorzy:

 

 

  • Unia Europejska (w ramach programu pomocowego „Ariane” oraz „Kultura 2000”),
  • Ministerstwo Kultury RP

Zobacz także