facebook
 • WARSZTATY
  Ruszają zapisy!
 • FORUM DIALOGU KULTUR
  Polska Nagroda im. Sérgio Vieira de Mello
 • FORUM DIALOGU KULTUR
  SAGA - warsztaty kreatywności
 • WRITE THE GAME
  Ruszyły zapisy!
 • FORUM DIALOGU KULTUR
  Niedziela u Decjusza
 • GEORGE SAND - FRYDERYK CHOPIN
  Znamy wyniki!
 • CICERONE
  Wydarzenia artystyczne
 • FORUM DIALOGU KULTUR

Write the Game – Szkoła Letnia Scenariuszy Gier Komputerowych

 

Stowarzyszenie Willa Decjusza postanowiło w 2017 roku zainicjować nowatorski projekt „Write the Game”, który wpisuje się w profil dotychczasowej działalności Stowarzyszenia i wykorzystuje potencjał zgromadzonych doświadczeń, a jednocześnie obejmuje nowe działania, przyczyniając się tym samym do rozwoju jego potencjału oraz kompetencji zespołu.

 

Jednym ze statutowych zadań Stowarzyszenia jest promocja czytelnictwa, popieranie, rozwijanie i propagowanie twórczości literackiej, jak i podtrzymywanie tradycji i rozwój świadomości kulturowej. Stowarzyszenie realizuje te zadania poprzez program stypendiów i rezydencji literackich, które funkcjonują i są systematycznie rozwijane od 1998 roku oraz w których do tej pory udział wzięło kilkuset autorów z całego świata.

 

Chcąc poszerzyć swoją ofertę literacką Stowarzyszenie poprzez uruchomienie projektu „Write the Game” umożliwia twórcom nabycie wiedzy z zakresu pisania scenariuszy gier wideo oraz kompetencje umożliwiające im bardziej skuteczne funkcjonowanie w otoczeniu biznesu.

 

O programie

Write the Game to innowacyjny, kompleksowy i interdyscyplinarny projekt z zakresu rozwoju sektorów kreatywnych. Na projekt składa się przeprowadzenie Szkoły Letniej Scenariuszy Gier Komputerowych adresowanej do 16 młodych twórców wybranych na drodze rekrutacji. W ramach Szkoły Letniej mają miejsce wykłady, warsztaty scenariopisarskie, praca własna nad stworzeniem Questa, indywidualne spotkania z mentorem oraz wizyty studyjne w najciekawszych krakowskich studiach gier.

 

Cel projektu

Projekt ma na celu rozwój polskich sektorów kultury i kreatywnych i pobudzenie ich innowacyjności poprzez sieciowanie i łączenie potencjałów przedstawicieli polskich sektorów kreatywnych z różnych dziedzin, aktywację ich współpracy oraz wykształcenie zasobów wiedzy i kompetencji związanych ze skutecznym funkcjonowaniem pisarzy w otoczeniu biznesowym przemysłu gier. 

 

Kompetencje

Nowatorskość oferty projektowej i ścisła współpraca rozpoczęta już na etapie pisania aplikacji rozwija także kompetencje wszystkich przedstawicieli sektorów kreatywnych biorących w nim udział: menedżerów kultury z organizacji pozarządowych, młodych twórców, scenariopisarzy z najlepszych polskich studiów gier, naukowców z najlepszych polskich uniwersytetów. Współpraca projektowa przyczynia się do rozwoju ekosystemu sektorów kreatywnych, które do tej pory rzadko ze sobą współpracowały.

 

 

Więcej informacji:

Małgorzata Różańska-Braniecka: gosia@villa.org.pl

 

 

Fundatorzy:

 

 

 

 

 

Autorka zdjęć: Ewa Niczyporuk

 

 

Sponsor:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz także