facebook
 • FORUM DIALOGU KULTUR
  Polska Nagroda im. Sérgio Vieira de Mello
 • FORUM DIALOGU KULTUR
  SAGA - warsztaty kreatywności
 • FORUM DIALOGU KULTUR
  Niedziela u Decjusza
 • GEORGE SAND - FRYDERYK CHOPIN
  Znamy wyniki!
 • 1% PODATKU
  Dziękujemy za wsparcie

Wyszehradzka Akademia Zarządzania Kulturą (VACuM)

Wyszehradzka Akademia Zarządzania Kulturą to 24-miesięczny trening dla młodych specjalistów z krajów Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego, pracujących w dziedzinie kultury. Program szkolenia obejmuje: sesję szkoleniową; pracę nad własnym projektem, wizytę studyjną, a także seminarium dyplomowe. Celem Akademii jest umożliwienie uczestnikom rozwoju umiejętności menedżerskich i wiedzy z zakresu zarządzania projektami, niezbędnych zarówno dla współpracy kulturalnej, jak i pracy nad reformami w krajach objętych projektem.

 

Cele główne

 

Głównym założeniem Wyszehradzkiej Akademii Zarządzania Kulturą (VACuM), zorganizowanej przy wsparciu 7 partnerów jest wspieranie procesów pozytywnych zmian poprzez:

 

 • rozwój umiejętności i kompetencji w dziedzinie polityki kulturalnej i społecznej oraz zarządzania
 • wzmocnienie demokratycznej transformacji i rozwoju społeczeństw krajów Wyszehradzkich i Partnerstwa Wschodniego
 • działalność na rzecz integracji i współpracy pomiędzy Unią Europejską a krajami Partnerstwa Wschodniego

 

Program jest adresowany do menedżerów kultury z krajów Unii Europejskiej (Grupa Wyszehradzka) i krajów Partnerstwa Wschodniego i umożliwia im:

 

 • poszerzenie wiedzy na temat polityki kulturalnej w praktyce europejskiej, krajowej i regionalnej
 • rozwijanie umiejętności zawodowych i menedżerskich
 • przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w procesie reform
 • dołączenie do sieci europejskiej wymiany kulturalnej
 • wykorzystanie europejskich praktyk w celu rozwoju społeczności lokalnych

 

Menedżer projektu:

Katarzyna Renes

kasiarenes@villa.org.pl

 

Wyszehradzka Akademia Zarządzania Kulturą współtworzy Platformę Studiów Zaawansowanych – projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski. Celem głównym projektu jest rozwój alternatywnej dla studiów regulaminowych platformy studiów zaawansowanych służącej pogłębieniu wiedzy z obszaru kultury i ekonomii, w tym roli i misji NBP, krajowej i europejskiej polityki finansowej oraz kształtowaniu postaw sprzyjających współpracy międzynarodowej i rozwoju przedsiębiorczości.

 

 

More information about project: www.vacum.eu

 

 

 

Finansowanie:

 

 

krakow Forum Dialogu (3)

 

 

 

 

Organizator/Organizer:

 

96c7e22d2b_willa-decjusza-logo-stowarzyszenie_450x225xc (1)

Współorganizator:

 

log_association_marcel_hicter

 Fundatorzy/Founders:

 

Przy wsparciu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

 

7_logo_JPEG

Sponsor:

 

 

grupa_zue_2015

 

 

Patronat/Patronage:

 

log_nck_platforma                     MOFAOG

Partnerzy/Partners:

 

 

log_arts_and_thealog_european_budpestlog_public_advocacy_gruzja

log_literarne_slowacja log_LKAA    log_eru_ukraina

Patronat medialny/Media patrons:

 

logo_dziennik_polski                   log_new_eastern_europe

log_gazeta_wyborczalog_www_krakow_pllog_w_krakowie_pl

 

Zobacz także