facebook
  • FORUM DIALOGU KULTUR
    Polska Nagroda im. Sérgio Vieira de Mello

Challenges of Freedom

Podsumowanie międzynarodowej konferencji Pułapki Wolności podejmującej zagadnienia związane z ideą Wolności, jej obecnością w sferze publicznej i prywatnej oraz w perspektywie historycznej i wyzwań przyszłości. Publikacja zawiera wypowiedzi uczestników oraz bogatą dokumentację fotograficzną.

Zobacz także