Laboratorium Dialogu kultur

Laboratorium Dialogu Kultur

Wieloletni program kulturalny Stowarzyszenia Willa Decjusza realizowany w formie kompleksowej i całorocznej działalności.

O projekcie:

Laboratorium Dialogu Kultur jest wieloletnim programem kulturalnym Stowarzyszenia Willa Decjusza realizowanym w formie kompleksowej i całorocznej działalności. Zadanie składa się z trzech głównych komponentów:

  • Centrum Literackie
  • Platforma Dialogu Międzykulturowego
  • Dziedzictwo Krakowa, jako przestrzeń dialogu kultur

W latach 2023-2027 w ramach Laboratorium Dialogu Kultur realizowane będą projekty:

Wyszehradzkie rezydencje literackie – cykl pobytów stypendialnych dla 8 autorów rocznie z krajów takich jak: Czechy, Polska, Słowacja i Węgry oraz seria otwartych spotkań z udziałem pisarzy rezydentów adresowanych do mieszkańców Krakowa i społeczności międzynarodowej.

Letnia Szkoła Wyszehradzka – inicjatywa o charakterze międzynarodowym, makroregionalnym i lokalnym, której celem jest stworzenie platformy wymiany (wartości, poglądów, wiedzy, perspektyw) pomiędzy uczestnikami z państw Grupy Wyszehradzkiej, Europy Środkowo-Wschodniej, Bałkanów Zachodnich i ekspertami. Program obejmuje: wykłady, warsztaty, debaty i dyskusje, a także prezentacje uczestników i spotkania z partnerami.

Polska Nagroda im. Sérgio Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka –  przyznawana corocznie za działania na rzecz pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw, religii i kultur w dwóch kategoriach: I – Osoba, II – Organizacja pozarządowa. Nagrodę przyznaje Kapituła, w skład której wchodzą wysocy Przedstawiciele: Prezydenta RP, Ambasadora Federacyjnej Republiki Brazylii, Ambasadora Królestwa Szwecji w Polsce, Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców, Ministerstw Spraw Zagranicznych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezydenta Miasta Krakowa, Konsula Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie, fundacji wspierających działania Stowarzyszenia Willa Decjusza w obszarze praw człowieka, Fundatorów Nagrody oraz Przewodniczący Zarządu i Dyrektor Stowarzyszenia Willa Decjusza.

Cele:

Strategicznym celem zadania jest rozwój kultury i dialogu międzykulturowego oraz promocja dziedzictwa kulturowego Krakowa. Podejmowane działania adresowane są do społeczności lokalnej, w tym pracujących, uczących się i prowadzących działalność na terenie Krakowa obcokrajowców oraz środowisk kultury i nauki na platformie ogólnopolskiej i zagranicznej. Interdyscyplinarny charakter programów pozwala na wieloaspektowe spojrzenie na rolę kultury we współczesnym świecie oraz podejmowanie zagadnień dotyczących międzynarodowej współpracy kulturalnej i naukowej, w tym metod zarządzania i źródeł finansowania kultury. Laboratorium Dialogu Kultur odwołuje się do przyjętego Programu Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030. Jest działaniem o charakterze długofalowym, służącym rozwojowi kultury i sztuki oraz poprawie kompetencji kulturowych społeczeństwa, a także systematycznemu zwiększaniu liczby odbiorców korzystających z oferty kulturalnej Krakowa. Jest także istotnym narzędziem dyplomacji kulturalnej służącej krajowej i międzynarodowej promocji dziedzictwa kulturowego oraz współczesnego potencjału Miasta.

Sponsorzy:

Projekt jest finansowany ze środków Miasta Krakowa.

Odnośniki:

Kontakt do koordynatora:

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w dowolnym momencie, a także dowiedzieć się więcej na ich temat