Struktura i sprawozdawczość

Od momentu powstania Willa wielokrotnie gościła w swych wnętrzach wybitnych myślicieli i artystów, służąc za miejsce spotkań, otwarte dla każdego, kto podzielał humanistyczne wartości bliskie jej pierwszemu właścicielowi. Justus Decjusz wiódł tu dysputy korespondencyjne z Mikołajem Kopernikiem i Erazmem z Rotterdamu, jego syn, kalwinista, przecierał szlaki dla nowego pojmowania tolerancji religijnej w Polsce, a Marcelina Czartoryska prowadziła salon artystyczny, gromadzący wielu uznanych muzyków i pisarzy.

Gdy po sześciu latach prac konserwatorskich, ukończonych dzięki staraniom wielu osób i organizacji, a także dzięki znacznym nakładom finansowym ze strony miasta, Willa z powrotem otwarła się dla mieszkańców Krakowa, postanowiono nawiązać do tej inspirującej tradycji. Zdecydowano, że Willa dalej będzie służyć lepszemu poznaniu, porozumieniu i współdziałaniu przedstawicieli różnych narodów i kultur. W tym właśnie celu w 1995 roku powstało Stowarzyszenie Willa Decjusza.

Propozycję uczynienia z Willi Decjusza siedziby instytucji dedykowanej ludziom nauki, artystom i tłumaczom po raz pierwszy przedstawił Karl Dedecius podczas Sympozjum KBWE 30 maja 1991 roku w Krakowie. Idea ta została rozwinięta i wprowadzona w życie pod patronatem Gminy Miasta Krakowa oraz Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Kolejne Uchwały dotyczące Willi, której prawnym właścicielem jest miasto Kraków, określiły dokładniej funkcje kulturalne i naukowe Willi: uchwała z 12 czerwca 1992 roku (Rada Miasta), z 14 czerwca 1993 roku (Zarząd Miasta) oraz z 27 czerwca 1993 roku (Międzynarodowy Komitet Akademii Europejskiej), a także 30 czerwca 1992 roku Porozumienie między Ministrem Kultury i Sztuki RP a Prezydentem Miasta Krakowa.

U podstaw działań Stowarzyszenia Willa Decjusza leży koncepcja międzynarodowej akademii – miejsca spotkań i współpracy ludzi nauki i twórców kultury. Stowarzyszenie współpracuje z instytucjami w kraju i za granicą, które dążą do ochrony dziedzictwa kultur narodowych i regionalnych, inicjują dialog międzykulturowy i propagują wartości kluczowe dla integracji międzynarodowej.

Zarząd

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Willa Decjusza
Henryk Woźniakowski
Skarbnik Zarządu
Stefan Salamon
Członek Zarządu
Romana Maciuk-Agnel

Członkowie rzeczywiści

1. Prof. Jacek Banaś
2. dr Zbigniew Beiersdorf
3. Marcin Gajda
4. dr hab. Bożena Gierat-Bieroń, prof. UJ
5. dr Danuta Glondys
6. Doc. Krzysztof Görlich
7. Alicja Grymek
8. Zbigniew Jamka
9. dr hab. Dominika Kasprowicz, prof. UJ
10. Józef Lassota
11. Romana Maciuk-Agnel
12. Prof. Zdzisław Mach
13. dr hab. Magdalena Mikołajczyk
14. Prof. Emil Orzechowski
15. Prof. Andrzej Pach
16. dr Patricia Pászt
17. Elżbieta Penderecka
18. Robert Piaskowski
19. Prof. Jacek Popiel
20. Prof. Jacek Purchla
21. Henryka Rupik
22. Stefan Konstanty Salamon
23. dr Tomasz Sendyka
24. Renata Serednicka
25. Bogusław Sonik
26. Prof. Kazimierz Strzałka
27. dr Tomasz Szczypiński
28. Prof. Ryszard Tadeusiewicz
29. Katarzyna Trojanowska
30. Prof. Michał Vašečka
31. Henryk Woźniakowski
32. Jolanta Zachara
33. Prof. Krystyna Zachwatowicz-Wajda
34. Prof. Andrzej Zoll
35. Jan Piekło
36. Prof. Adam Bodnar
37. Aleksandra Szymańska-Niekłań
38. Prof. dr hab. Jan Potempa
39. dr Jerzy Illg

Członkowie wspierający

1. Prof. Tomasz Gizbert-Studnicki
2. Piotr Łukasiewicz
3. Andrzej Nowakowski
4. Przemysław Pohrybieniuk

Komisja Rewizyjna

1. Przewodniczący: Krzysztof Görlich
2. Kazimierz Strzałka
3. Katarzyna Trojanowska
Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w dowolnym momencie, a także dowiedzieć się więcej na ich temat