Struktura i sprawozdawczość

Od momentu powstania Willa wielokrotnie gościła w swych wnętrzach wybitnych myślicieli i artystów, służąc za miejsce spotkań, otwarte dla każdego, kto podzielał humanistyczne wartości bliskie jej pierwszemu właścicielowi. Justus Decjusz wiódł tu dysputy korespondencyjne z Mikołajem Kopernikiem i Erazmem z Rotterdamu, jego syn, kalwinista, przecierał szlaki dla nowego pojmowania tolerancji religijnej w Polsce, a Marcelina Czartoryska prowadziła salon artystyczny, gromadzący wielu uznanych muzyków i pisarzy.

Gdy po sześciu latach prac konserwatorskich, ukończonych dzięki staraniom wielu osób i organizacji, a także dzięki znacznym nakładom finansowym ze strony miasta, Willa z powrotem otwarła się dla mieszkańców Krakowa, postanowiono nawiązać do tej inspirującej tradycji. Zdecydowano, że Willa dalej będzie służyć lepszemu poznaniu, porozumieniu i współdziałaniu przedstawicieli różnych narodów i kultur. W tym właśnie celu w 1995 roku powstało Stowarzyszenie Willa Decjusza.

Propozycję uczynienia z Willi Decjusza siedziby instytucji dedykowanej ludziom nauki, artystom i tłumaczom po raz pierwszy przedstawił Karl Dedecius podczas Sympozjum KBWE 30 maja 1991 roku w Krakowie. Idea ta została rozwinięta i wprowadzona w życie pod patronatem Gminy Miasta Krakowa oraz Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Kolejne Uchwały dotyczące Willi, której prawnym właścicielem jest miasto Kraków, określiły dokładniej funkcje kulturalne i naukowe Willi: uchwała z 12 czerwca 1992 roku (Rada Miasta), z 14 czerwca 1993 roku (Zarząd Miasta) oraz z 27 czerwca 1993 roku (Międzynarodowy Komitet Akademii Europejskiej), a także 30 czerwca 1992 roku Porozumienie między Ministrem Kultury i Sztuki RP a Prezydentem Miasta Krakowa.

U podstaw działań Stowarzyszenia Willa Decjusza leży koncepcja międzynarodowej akademii – miejsca spotkań i współpracy ludzi nauki i twórców kultury. Stowarzyszenie współpracuje z instytucjami w kraju i za granicą, które dążą do ochrony dziedzictwa kultur narodowych i regionalnych, inicjują dialog międzykulturowy i propagują wartości kluczowe dla integracji międzynarodowej.

Zarząd

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Willa Decjusza
Jan Piekło
Skarbnik Zarządu
Zbigniew Jamka
Członek Zarządu
Romana Maciuk-Agnel

Członkowie rzeczywiści

1. Prof. Jacek Banaś
2. dr Zbigniew Beiersdorf
3. Marcin Gajda
4. dr Bożena Gierat-Bieroń
5. dr Danuta Glondys
6. Doc. Krzysztof Görlich
7. Alicja Grymek
8. Zbigniew Jamka
9. dr hab. Dominika Kasprowicz, prof. UJ
10. Józef Lassota
11. Romana Maciuk-Agnel
12. Prof. Zdzisław Mach
13. dr Piort Marecki
14. dr hab. Magdalena Mikołajczyk
15. Prof. Emil Orzechowski
16. Prof. Andrzej Pach
17. dr Patricia Pászt
18. Elżbieta Penderecka
19. Robert Piaskowski
20. Prof. Jacek Popiel
21. Prof. Jacek Purchla
22. Henryka Rupik
23. Stefan Konstanty Salamon
24. dr Tomasz Sendyka
25. Renata Serednicka
26. Bogusław Sonik
27. Prof. Kazimierz Strzałka
28. dr Tomasz Szczypiński
29. Prof. Ryszard Tadeusiewicz
30. Katarzyna Trojanowska
31. Prof. Michał Vašečka
32. Henryk Woźniakowski
33. Jolanta Zachara
34. Prof. Krystyna Zachwatowicz-Wajda
35. Prof. Andrzej Zoll
36. Jan Piekło
37. Prof. Adam Bodnar

Członkowie wspierający

1. Prof. Tomasz Gizbert-Studnicki
2. Piotr Łukasiewicz
3. Andrzej Nowakowski
4. Przemysław Pohrybieniuk

Komisja Rewizyjna

1. Krzysztof Görlich
2. Stefan Konstanty Salamon
3. Henryk Woźniakowski
Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w dowolnym momencie, a także dowiedzieć się więcej na ich temat