Publikacje

„Radar” to międzynarodowy magazyn literacki ukazujący się w języku niemieckim, polskim i ukraińskim, wydawany w Willi Decjusza w latach 2010-2014. Ideą „Radaru” było stworzenie wspólnej przestrzeni dialogu dla pisarzy z różnych części Europy odbywających rezydencje literackie w Willi Decjusza. Poprzez tematy poruszane na jego łamach „Radar” był świadkiem wielu wydarzeń historycznych ważnych dla tych krajów, ale także w szerszej perspektywie dla całej Europy. Nowatorska trójjęzyczna forma czasopisma miała w szczególności na celu prezentowanie trójstronnej perspektywy doświadczeń wspólnych dla Polaków, Niemców i Ukraińców. Po dziewięciu latach od ukazania się ostatniego numeru magazynu „Radar” postanowiliśmy przygotować wyjątkową trójjęzyczną (polsko-ukraińsko-niemiecką) publikację, która nawiązuje do poprzednich numerów „Radaru” wydawanego w latach 2010-2014. Na łamy nowego wydania zaprosiliśmy osoby, które tworzyły „Radar” przed laty: autorów i aktorki, tłumaczy i tłumaczki, stypendystów i stypendystki Willi Decjusza. Specjalne wydanie Radaru ukazało się 17 stycznia 2023 dzięki wsparciu finansowemu w ramach Funduszu Stabilizacyjnego na rzecz Kultury i Edukacji Niemieckiego Federalnego Urzędu Spraw Zagranicznych oraz Goethe-Institut.

Publikacja po warsztatach pisania scenariuszy do gier narracyjnych w ramach projektu WIRE „Solidarność: Kobiety w opozycji”. Podczas zajęć prowadzonych przez ekspertów z Krakowskiego Parku Technologicznego, uczestnicy odkrywali potencjał gry narracyjnej jako narzędzia edukacyjnego oraz tworzyli swoje własne prototypy gier, inspirowane biografiami aktywistek związanych z Solidarnością. Celem warsztatów było przełamanie konwencjonalnego dyskursu historycznego opartego na męskiej perspektywie oraz głębsze zrozumienie dylematów przed jakimi stawały kobiety zaangażowane w ruch opozycyjny. Gry narracyjne umożliwiające wcielenie się w bohaterki inspirowane postaciami aktywistek Solidarności, w szczególny sposób sprzyjają głębszemu zrozumieniu ich sytuacji i wyborów.

Broszura prezentująca historię, działalność i programy realizowane przez Stowarzyszenie Willa Decjusza. Publikacja wydana w języku polskim i angielskim.

Zbiór kazusów, zagadnień problemowych, instrukcji i formularzy do wykorzystania. Publikacja jest efektem projektu: „Międzysektorowe wyzwania: specjalista ds. ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny – opracowanie programu studiów podyplomowych, dedykowanych pracownikom działającym na pograniczu dziedzin”, realizowanego w latach 2020–2022 w partnerstwie przez trzy instytucje: Stowarzyszenie Willa Decjusza (lider), Akademię Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz Instytut Kultury Willa Decjusza, finansowanego z MF EOG 2014-2022.

Drugi tom monografii opublikowanej w ramach kolekcji publikacji „Ochrona dóbr kultury w sytuacji kryzysowej i konfliktu zbrojnego”. Podręcznik zawiera opracowanie stanu prawnego w ujęciu międzynarodowym, aspekty ochrony w sytuacji konfliktu zbrojnego, doktryny NATO, CIMIC oraz doświadczenia z czasu działań w Iraku i Afganistanie. Publikacja jest efektem projektu: „Międzysektorowe wyzwania: specjalista ds. ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny – opracowanie programu studiów podyplomowych, dedykowanych pracownikom działającym na pograniczu dziedzin”, realizowanego w latach 2020–2022 w partnerstwie przez trzy instytucje: Stowarzyszenie Willa Decjusza (lider), Akademię Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz Instytut Kultury Willa Decjusza, finansowanego z MF EOG 2014-2022.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w dowolnym momencie, a także dowiedzieć się więcej na ich temat