Nagrody i wyróżnienia

W ciągu ponad dwudziestu lat Stowarzyszenie Willa Decjusza stało się ważną opiniotwórczą instytucją kultury o znaczeniu międzynarodowym. Działalność Stowarzyszenia została uhonorowana wieloma nagrodami i wyróżnieniami. Do najważniejszych należą:

Krakowski Ambasador Wielokulturowości – 2022

Tytuł „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” przyznawany jest corocznie przez Prezydenta Miasta Krakowa na wniosek Kapituły Wielokulturowości, za działalność mającą na celu promowanie zróżnicowania kulturowego, etnicznego, wyznaniowego oraz integrację mieszkańców Krakowa i środowisk cudzoziemców w poprzednim roku kalendarzowym.

Przyjaciel Wyszehradu – Friend of Visegrad – 2020

Nagroda została przyznana w uznaniu za trwały wkład w rozwój dobrych stosunków w regionie wyszehradzkim i między jego mieszkańcami oraz wsparcie w konkursie fotograficznym V4 2020.

Medal Europejski, Edycja XXXI 2020

Nagroda przyznawana w ramach niekomercyjnego, ogólnopolskiego przedsięwzięcia promującego idee Unii Europejskiej w środowisku przedsiębiorców. W ramach nagrody wyróżniane są wyroby i usługi, które swoim standardem nie odbiegają od poziomu europejskiego.

Międzynarodowa Nagroda Wyszehradzka

Międzynarodowa Nagroda Wyszehradzka to najbardziej prestiżowe w Europie Środkowej wyróżnienie, ustanowione przez ministrów kultury Polski, Czech, Słowacji i Węgier w 2004 roku i przyznawane corocznie zasłużonym osobom i instytucjom za ich działania na rzecz rozwoju współpracy kulturalnej krajów Grupy Wyszehradzkiej. Stowarzyszenie Willa Decjusza otrzymało tę nagrodę 31 maja 2012 w Pradze podczas inauguracji Polskiej Prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej.

Zasłużony dla Dzielnicy VII

Podczas święta Dzielnicy VII Miasta Krakowa w czerwcu 2006 roku Stowarzyszenie Willa Decjusza uhonorowane zostało tytułem „Zasłużony dla Dzielnicy VII” za inicjatywę i przyczynianie się do rozwoju kultury w Dzielnicy i w Krakowie. Statuetkę Lajkonika na ręce Danuty Glondys – dyrektora Stowarzyszenia – wręczył przewodniczący rady dzielnicy dr Piotr Chechelski.

Dyplom Ministra Spraw Zagranicznych RP

7 września 2005 roku szef polskiej dyplomacji Adam Daniel Rotfeld wręczył Stowarzyszeniu Willa Decjusza Dyplom Ministra Spraw Zagranicznych za wybitne zasługi dla promocji Polski w świecie w 2004 roku. Dyplomy są wyróżnieniem honorowym przyznawanym rokrocznie od 1970 roku, a wśród laureatów dyplomów są m.in. zespół Myslovitz, Jurek Owsiak i Marek Kamiński.

Odznaczenie Honorowe – Dyplom Ministra Spraw Zagranicznych Ukrainy

W maju 2005 roku, Danuta Glondys – Dyrektor Willi Decjusza – otrzymała z rąk Borysa Tarasiuka, Ministra Spraw Zagranicznych Ukrainy Odznaczenie Honorowe – najwyższe ukraińskie wyróżnienie dla cudzoziemców za wytrwałe dążenia do wzmacniania przyjaznych relacji między Polską i Ukrainą.

Pro Publico Bono

11 listopada 2004, w czasie obchodów Święta Niepodległości, Stowarzyszenie Willa Decjusza otrzymało pierwszą nagrodę w Konkursie Pro Publico Bono w kategorii „Najlepsza inicjatywa z zakresu kontaktów międzynarodowych i międzyetnicznych” ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz integracji Polski z Unią Europejską.
Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w dowolnym momencie, a także dowiedzieć się więcej na ich temat