Video

Letnia Szkoła Wyszehradzka to projekt zainicjowany przez Willę Decjusza w 2002 roku. 21. LSW rozpoczęła cykl edycji poświęconych prognozowaniu i projektowaniu przyszłości. Głównymi elementami tegorocznej Szkoły były warsztaty z future literacy, podczas których uczestnicy poznali metody myślenia o przyszłości, przekonali się, w jakim stopniu ich wyobrażenia o przyszłości wpływają na podejmowane przez nich decyzje. Osią tematyczną wykładów i projektów uczestników były prawa człowieka i ich przyszłość. Działaniom towarzyszyły wizyty studyjne połączone z poznawaniem walorów kulturowych i historycznych Małopolski, a także sesje prac grupowych.

Polska Nagroda imienia Sérgio Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka ONZ, została ustanowiona w 2003 przez Stowarzyszenie Willa Decjusza w Krakowie i od 2004 jest corocznie przyznawana osobom i organizacjom pozarządowym za ich szczególne zasługi dla pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw, religii i kultur. Decyzją Kapituły, Polską Nagrodę im. Sérgio Vieira de Mello w 2022 r. otrzymali: w kategorii „Osoba”: Serhij Żadan (Ukraina), w kategorii „Organizacja pozarządowa”: Centrum na Rzecz Pokoju i Pojednania w Glencree (Irlandia) oraz Nagroda Honorowa: s. Michaela Rak (Polska).
Honorowy patronat nad Polską Nagrodą im. Sérgio Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka w 2022 objęli Ambasada Królestwa Szwecji w Polsce oraz Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce.

Film przedstawia 3-minutowe podsumowanie ostatnich dwudziestu edycji Letniej Szkoły Wyszehradzkiej, unikalnego programu edukacyjno-kulturowego skierowanego do studentów, absolwentów, młodych naukowców i profesjonalistów ze Słowacji, Czech, Polski i Węgier, a także innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Polska Nagroda imienia Sérgio Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka ONZ, została ustanowiona w 2003 przez Stowarzyszenie Willa Decjusza w Krakowie i od 2004 jest corocznie przyznawana osobom i organizacjom pozarządowym za ich szczególne zasługi dla pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw, religii i kultur.

Konferencja była częścią projektu pt.: „Międzysektorowe wyzwania: specjalista ds. ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny – opracowanie programu studiów podyplomowych, dedykowanych pracownikom działającym na pograniczu dziedzin”, realizowanego w latach 2020-2022, jako przedmiot współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Willa Decjusza w Krakowie, Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Instytutem Kultury Willa Decjusza w Krakowie, w ramach Programu Edukacja, z funduszy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz budżetu Państwa Polskiego.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w dowolnym momencie, a także dowiedzieć się więcej na ich temat