Centrum Aktywności Seniorów

Centrum Aktywności Seniorów

O projekcie:

Centrum Aktywności Seniorów działa w Stowarzyszeniu Willa Decjusza od 2017 roku. Skupia dziś już blisko stu pięćdziesięciu członków, którzy uczestniczą w bogatej i zróżnicowanej ofercie zajęć dedykowanych osobom w wieku 60+ zamieszkałym na ternie Krakowa. Aktywności odbywają się w Sali Błękitnej mieszczącej się na terenie jednego z budynków zespołu pałacowego – oficyny zwanej Domem Łaskiego. Sala Błękitna wraz z przylegającym do niej Ogrodem Gotyckim dostępna jest dla członków CAS-u 5 dni w tygodniu na potrzeby realizacji zajęć, spotkań integracyjnych oraz kawiarenki dla seniorów. CAS w Willi Decjusza dla swoich członków oferuje również spotkania w przestrzeniach muzealnych, wycieczki edukacyjno-krajoznawcze oraz warsztaty prowadzone przez wykładowców i ekspertów z różnych dziedzin, takie jak: rysunkowe, plastyczne, literackie, językowe i inne.

 

 

Cele:

Centrum Aktywności Seniorów w Willi Decjusza jest przedsięwzięciem, którego celem jest integracja i aktywizacja osób w wieku 60+, pogłębienie wiedzy seniorów, ich kompetencji kulturowych, potencjału twórczego i społecznego, a także utrzymanie jak najdłużej osób starszych w dobrej kondycji fizycznej, psychicznej i intelektualnej. CAS to także miejsca spotkań, w którym seniorzy podczas zajęć dotyczących obsługi urządzeń związanych z nowymi technologiami mogą liczyć na pomoc w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów w zakresie posługiwania się najnowszymi zdobyczami techniki, np. z obsługą komputerów czy telefonów komórkowych. Rozwijaniu kreatywności seniorów oraz wzmacnianiu ich umiejętności manualnych czy kompozycyjnych służą warsztaty fotograficzne, zajęcia plastyczne z różnych technik oraz kurs rysunku, podczas których uczestnicy wzbogacają swój warsztat twórczy. Efekty tych aktywności w formie prac rysunkowych, malarskich czy fotograficznych niejednokrotnie stają się pretekstem do organizacji wystaw i prezentacji dorobku członków Centrum Aktywności Seniorów w Willi Decjusza.

Zajęcia z historii sztuki w formie wykładów odbywających się w przestrzeniach muzealnych oraz w ramach wystaw w krakowskich galeriach i połączonych z przekazywaniem wiedzy na temat twórców czy okresów historycznych pozwalają na pogłębianie wiedzy i zainteresowań w obszarach dziedzictwa kulturowego i sztuki oraz na zaspokajanie potrzeb poznawania zarówno osiągnięć dawnych twórców, jak i najnowszych trendów artystycznych.

Centrum Aktywności Seniorów w Willi Decjusza skupia również duże grono pasjonatów pisania własnych tekstów. W trakcie warsztatów literackich „Piszmy więc” oraz zajęć w ramach Klubu książki czy Debat Sokratejskich uczestnicy wspólnie poznają różne formy tekstów od publicystycznych, przez reportaż literacki aż do fabuł i fikcji, które są przede wszystkim wstępem i inspiracją do tego, co dla seniorów jest najważniejsze, czyli różnorodnych ćwiczeń praktycznych skupionych na dbałości o język i treść.

Dzięki uczestnictwu w spotkaniach integracyjnych seniorzy angażują się w różnorodne działania w charakterze wolontariuszy, rozwijają swoją aktywność społeczną oraz kontakty interpersonalne.

Sponsorzy:

Projekt jest finansowany ze środków Miasta Krakowa.

 

Odnośniki:

Kontakt do koordynatora:

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w dowolnym momencie, a także dowiedzieć się więcej na ich temat