Działalność

Od momentu powstania w 1996 roku, Stowarzyszenie Willa Decjusza realizowało wiele inicjatyw i działań na rzecz promocji i rozwoju kultury, nauki i sztuki na forum lokalnym, regionalnym i międzynarodowym, współpracując z polskimi i zagranicznymi środowiskami naukowymi, artystycznymi oraz gospodarczymi.

Działalność programowa Stowarzyszenia od początku ma charakter interdyscyplinarny, a tematyka realizowanych projektów obejmuje zagadnienia służące rozwojowi międzynarodowej współpracy kulturalnej i intelektualnej, pogłębianiu procesów integracji europejskiej, ochronę dziedzictwa kulturowego, kształtowanie postaw tolerancji oraz promocję praw człowieka. Wyjątkowe miejsce w działalności Willi zajmuje również literatura i jej tłumaczenia służące wzajemnemu poznaniu oraz dialogowi narodów i kultur.

Programy Stowarzyszenia Willa Decjusza można podzielić na trzy główne obszary:

  • rozwijanie myśli humanistycznej i społeczeństwa obywatelskiego,
  • wspieranie i propagowanie twórczości artystycznej i literackiej,
  • promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego oraz tradycji Willi Decjusza.

Stowarzyszenie od samego początku swojego istnienia miało na celu uczynienie z Willi swoistego forum wymiany myśli przedstawicieli różnych kultur, narodowości i obszarów zainteresowań. Wspierani przez naukowców, dyplomatów, dziennikarzy, organizacje pozarządowe od lat kreujemy w Willi Decjusza platformę dialogu, miejsce spotkań i rozmów na temat palących zagadnień współczesności. Organizowane przez nas międzynarodowe konferencje i debaty z udziałem najwybitniejszych przedstawicieli świata nauki, kultury, polityki sprawiają, że Willa Decjusza staje się – jak chciał prof. Jacek Woźniakowski – „miejscem spotkania i współpracy, świadkiem i uczestnikiem promieniowania europejskiej kultury”. W ostatnich latach przedmiotem debat były m.in. kwestie: procesów globalnych migracji i związanych z nimi pogwałceń praw człowieka, wolności akademickiej, relacji prawa i kultury, oraz roli globalnych mocarstw.

Więcej informacji na temat programów realizowanych przez Stowarzyszenie Willa Decjusza znajduje się zakładkach tematycznych poniżej.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w dowolnym momencie, a także dowiedzieć się więcej na ich temat