Dyplomacja kulturalna

My Hero Your Enemy: Historical Narratives in National Identity Building in the CEE and SEE Region

Project description:

Seria międzynarodowych konferencji, zapoczątkowana ponad dekadę temu, obejmująca m.in. konferencję „My Hero, Your Enemy” zorganizowaną w Pradze w 2011 roku oraz konferencję „National Identities in Central Europe in the Light of Changing European Geopolitics 1918–1948”, która odbyła się w 2015 roku na Wydziale Studiów Społecznych Uniwersytetu Masaryka w Brnie, w Czechach, skupiając się na eksplorowaniu historii narodowych i ich związków z obecną tożsamością polityczną, a także na zrozumieniu roli historii w współczesnych dyskursach politycznych i praktykach nauczania.

Bazując na tych fundamentach, konferencja „Understanding Matters: Region SEE jako pole bitwy narracji” w Ochrydzie oraz konferencja „Lessons Learned from Historical and Political Disputes in V4 and SEE region” w Pradze mają na celu rozszerzenie i pogłębienie tych dyskusji. Przywołają one ekspertów, naukowców i intelektualistów, aby zgłębić dynamikę narracji historycznych w kwestiach bilateralnych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów między Macedonią Północną a Bułgarią oraz Kosowem a Serbią.

Poprzez dzielenie się doświadczeniami w regionie V4, wydarzenie ma na celu dyskusję na temat wpływu doświadczeń historycznych na zrozumienie procesów historycznych w ramach dynamiki bilateralnej w regionie SEE (South Eastern Europe). Mitologie narodowe oparte na kluczowych wydarzeniach XX wieku wciąż mają znaczący wpływ na dynamikę relacji bilateralnych oraz regionalnych w SEE. Te wydarzenia są szeroko operacjonalizowane i instrumentalizowane w narodowych dyskursach politycznych bez celu poszukiwania zrozumienia „drugiej strony”. Spory między Macedonią Północną a Bułgarią oraz Kosowem a Serbią są złożone i głębokie, a sytuacja może łatwo się eskalować z powodu prowokacji lub nawet nieporozumienia. Trwałość trudnych kompromisów bilateralnych wymaga przynajmniej milczącej zgody społeczeństw na szeroką skalę. Nauka na podstawie doświadczeń z przeszłych sporów i porozumień bilateralnych oraz regionalnych, takich jak współpraca Wyszehradzka, stanowi ważny wkład w lepsze zrozumienie procesów w regionie i tworzenie przestrzeni dla wzajemnego zrozumienia. W ramach relacji bilateralnych i regionalnych istnieje ogólny brak dialogu i ułatwiania dialogu, a mało jest dobrych praktyk z innych krajów.

Partnerzy projektu:

 

Organizer:

International Visegrad Fund

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w dowolnym momencie, a także dowiedzieć się więcej na ich temat