Dziedzictwo kulturowe

SO-CLOSE

Zwiększanie spójności społecznej poprzez dzielenie się dziedzictwem kulturowym przymusowych migracji

O projekcie:

SO-CLOSE to trzyletni projekt stworzony w celu przyczynienia się do spójności społecznej i walki z marginalizacją lub wykluczeniem uchodźców poprzez ułatwienie spotkań między podobnymi historiami życia, dzięki zastosowaniu innowacyjnych narzędzi cyfrowych i artystycznych.

Cel projektu:

Opierając się na teoriach tworzenia dziedzictwa kulturowego, eksponując wspólne doświadczenia z przeszłości i teraźniejszości, wsłuchując się w potrzeby grup docelowych i poprzez opracowanie wzorca metodologicznego współtworzenia powtarzalnych narzędzi cyfrowych i produktów kulturowych, SO-CLOSE poprawi spójność społeczną i będzie promować wzajemne zrozumienie pomiędzy uchodźcami i ich lokalnymi społecznościami.

Uzyskane dane i metodologia zostaną wykorzystane do opracowania kilku aplikacji cyfrowych, w tym celu mamy w naszym konsorcjum silnych partnerów technologicznych z doświadczeniem w tej dziedzinie. Pracując na przecięciu historii, socjologii, kulturoznawstwa, sztuki i informatyki, SO-CLOSE zaprojektuje narzędzie edukacyjne i kulturalne, takie jak interaktywne książki kucharskie, interaktywne filmy dokumentalne oparte na immersyjnych nagraniach wideo, Chatboty napędzane przez AI, interaktywne wystawy oparte na osobistych wspomnieniach i opowiadaniu historii lub platformę internetową, nazwaną Memory Center, zbudowaną jako agregator treści i platforma usług.

Finansowanie:

Narzędzia opracowane w ramach projektu:

Mapy-opowieści

Na mapach-opowieściach SO-CLOSE powiązana z życiem geografia jest głównym wątkiem narracji, który łączy trasy przymusowych wysiedleń, tworząc w sposób porównawczy dialog między wspomnieniami lokalnych społeczności a doświadczeniami dnia dzisiejszego.

W Willi Decjusza przeprowadziliśmy kilka wywiadów z ludźmi zmuszonymi przez ostatnie lata do opuszczenia swoich domów w Libii, Ukrainie, Afganistanie, Białorusi, a także przeprowadziliśmy poszukiwania w archiwum, przywracając historie życia Polaków, Żydów, Romów, którzy byli tak blisko naszych miast.

Muzykę do opowieści skomponowali i zagrali estońsko-niemiecki muzyk Wsiewołod Pozdiejew oraz białorusko-ukraiński muzyk Żenya Wielko, których historię można również znaleźć w tym projekcie.

 Villa Decius Storymaps https://so-closetools.eu/storymap/willa-decjusza/

 

Wirtualna Wystawa

Tradycyjna koncepcja opowiadania historii przełożona jest tu na format cyfrowy i wzbogacona o wkład użytkowników. Wirtualna wystawa SO-CLOSE to platforma, której celem jest oferowanie instytucjom kultury wszechstronności i promowanie podejścia opartego na współpracy poprzez inicjatywy crowdsourcingowe, umożliwiające społecznościom dzielenie się elementami dziedzictwa na wybranych wystawach.

Villa Decius Virtual Exhibition https://so-closetools.eu/virtualexhibition/willa-decjusza/exhibition/unpromised-land/

 

Wszystkie rozwiązania powstałe w czasie projektu, razem z pakietem materiałów informacyjnych i szkoleniowych są dostępne nieodpłatnie, zainteresowane organizacje i instytucje zapraszamy do kontaktu: soclose@uab.cat

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w dowolnym momencie, a także dowiedzieć się więcej na ich temat