Dziedzictwo kulturowe

WIRE: Women in Resistance

Celem projektu jest popularyzacja wiedzy na temat roli kobiet w ruchach oporu przeciwko reżimom totalitarnym w Polsce, Hiszpanii, Grecji i Włoszech w różnych momentach historycznych.

O projekcie:

Projekt jest skierowany do historyków, edukatorów oraz studentów nauk humanistycznych i obejmuje zarówno aktywności badawcze  jak i dokumentacyjne, warsztatowe oraz dydaktyczne. Działania projektowe prowadzone z udziałem grup studenckich z 4 państw w 4 instytucjach edukacyjnych i kultury, realizowane pod opieką koordynatorów będą obejmowały m. in.: konferencje, panele dyskusyjne, wycieczki edukacyjne, tworzenie podcastów edukacyjnych, wystaw online, cyfrowego archiwum biografii oraz warsztaty pisania scenariuszy do gier narracyjnych. Przewidziany czas trwania działań projektowych  to dwa lata obejmujące zarówno prace badawcze, opracowanie innowacyjnych narzędzi edukacyjnych oraz ich promocję. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  European Education and Culture Executive Agency (EACEA) – Creativity, Citizens, EU values and Joint operations.

Cele:

Założeniem projektu jest wypracowanie innowacyjnych metod nauczania historii z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi cyfrowych,  specjalnie opracowanych  ścieżek pamięci lub poprzez warsztaty edukacyjne oraz stworzenie międzynarodowej sieci studentów, edukatorów i badaczy historii jako osób mających znaczny wpływ na kształtowanie opinii publicznej.

Otwarcie się na perspektywę kobiecą w badaniach i edukacji historycznej, stworzy szansę na przełamanie konwencjonalnego dyskursu historycznego oraz upamiętnienie kobiet zasłużonych w szeroko pojętej walce o wolność, często w tym dyskursie pomijanych. Umożliwi to rozmawianie o historii w sposób równoważący perspektywy mężczyzn i kobiet i pozwoli na wyłonienie przemilczanych dotąd aspektów historii.

Partnerami Stowarzyszenia Willa Decjusza w ramach projektu WIRE są: Universidad Autonoma de Barcelona (Hiszpania), Fundacio Privada Parc De Recerca (Hiszpania), Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole (Włochy), Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας – Contemporary Social History Archives (Grecja), Memorial Democratico (Hiszpania), Associazione Insight (Włochy) oraz Zikkaròn Edizioni (Włochy).

Materiały do pobrania:

Partnerzy:

Willa Decjusza
Willa Decjusza
Willa Decjusza
Willa Decjusza
Willa Decjusza
Willa Decjusza
Willa Decjusza

Sponsorzy:

Willa Decjusza

Kontakt do koordynatora:

Carlos Panek carlos@villa.org.pl
Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w dowolnym momencie, a także dowiedzieć się więcej na ich temat