Prawa człowieka

ComAnCE: Combat Antisemitism in Central Europe

W ramach projektu analizowano zjawisko antysemityzmu i mowy nienawiści na jego tle w państwa grupy Wyszehradzkiej.

O projekcie:

Głównym celem projektu ComAnCE (Combat Anti-Semitism in Central Europe) jest zaprezentowanie, m.in. władzom państwowym, siłom policyjnym, badaczom oraz instytucjom i organizacjom europejskim zjawiska dyskryminacji w Państwach Grupy Wyszehradzkiej. Opracowane zostaną dokładne kategorie oraz zestaw wskaźników oceny dla rodzajów mowy nienawiści oraz przestępstw popełnianych na tym tle. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez specjalnie stworzoną ankietę internetową, w której udział wezmą respondenci z krajów uczestniczących w projekcie. Dzięki analizie treści dotyczących przestępstw na tle rasowym jak i mowy nienawiści w szeroko rozumianych mediach, w szczególności w mediach społecznościowych badania będą osadzone w aktualnym kontekście medialnym.

Zebrana baza danych oraz wyniki poszczególnych analiz pozwolą na stworzenie specjalnego programu szkoleniowego dotyczącego mowy nienawiści oraz przestępstw popełnionych na tle antysemickim dla władz państwowych, sił politycznych i organizacji pozarządowych. Program ten będzie skupiał się przede wszystkim na identyfikowaniu problemu, zwalczaniu oraz ograniczaniu przejawów mowy nienawiści i przestępstw na tle antysemickim w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Obecnie, wspomniany rodzaj mowy nienawiści nie jest związany już tylko i wyłącznie z Żydami, a coraz częściej spotykany jest także w sferze internetowej w kontekście postaw i wypowiedzi radykalnych oraz ekstremistycznych.

Beneficjentami projektu są pracownicy naukowi, którzy zajmują się różnymi przejawami mowy nienawiści, decydenci polityczni, ofiary przejawów nienawiści oraz przestępstw na tle rasowym, a także wszyscy zainteresowani. Rezultatem projektu ComAnCe będzie przede wszystkim zwiększenie zdolności i możliwości służb państwowych oraz organizacji pozarządowych wobec zwalczania mowy nienawiści przy wykorzystaniu dostępnych baz danych oraz wyspecjalizowanych szkoleń. Projekt ten ma również na celu zacieśnianie współpracy pomiędzy władzami państwowymi, kluczowymi dla projektu oraz organizacjami pozarządowymi. Twórcy projektu wierzą, że liczne wyniki badań oraz specjalne programy szkoleniowe doprowadzą do znacznego ograniczenia przejawów nienawiści oraz przestępczości na tle antysemickim.

Konferencja podsumowująca:

Celem konferencji online było przyczynienie się do zrozumienia współczesnego antysemityzmu w obszarze teoretycznym i praktycznym w regionie Europy Środkowej. Chcieliśmy skupić się na współczesnych przejawach antysemityzmu, na ich różnych odmianach, ich skutkach i stopniu nasilenia w środowisku internetowym. Wszystkie panele zostały zaprojektowane tak, aby objąć kluczowe obszary związane ze współczesnymi przejawami antysemityzmu w sferze online, takie jak: aktualne przejawy antysemityzmu w regionie Europy Środkowej, antysemicka mowa nienawiści/przemocy w Internecie i inne formy manifestacji antysemityzmu w Internecie, ograniczenia metodologiczne definicji antysemityzmu w sferze internetowej, targetowania wypowiedzi antysemickich, walki i profilaktyki.

Partnerzy:

Finansowanie:

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w dowolnym momencie, a także dowiedzieć się więcej na ich temat