Prawa człowieka

Mniejszości na co dzień – w kierunku wielokulturowości

O projekcie:

Mniejszości na co dzień – w kierunku wielokulturowości to kontynuacja programu realizowanego od 1999 roku. Projekt „Mniejszości na co dzień” obejmuje cykliczne seminaria, w których bierze udział stała grupa uczestników z całej Polski oraz wykładowcy – znawcy kultury, historii, języka danej mniejszości i przede wszystkim przedstawiciele tej mniejszości. Gośćmi dotychczasowych sesji programu byli kolejno polscy: Grecy, Ormianie, Ukraińcy, Słowacy, Romowie, Tatarzy, Niemcy, Łemkowie, Karaimi, Białorusini, Czesi, Rosjanie, Żydzi, Węgrzy i Litwini. Celem nowej edycji jest zwrócenie uwagi na pojawienie się w Polsce, w wyniku nasilających się procesów migracyjnych, tzw. „nowych” mniejszości – Ormian, Turków Wietnamczyków, Kurdów. Projekt promuje ideę społeczeństwa otwartego na wielokulturowość.

Program obejmuje wykłady na temat kultury oraz sytuacji geopolitycznej w krajach pochodzenia nowych mniejszości, a także ich życie w Polsce i problemy związane ze statusem imigranta. Część praktyczna programu realizowana jest w formie warsztatów, mających na celu uświadomienie potrzeby przekazywania rzetelnej wiedzy na temat mniejszości narodowych zamieszkujących w Polsce oraz pokazanie możliwości rozpowszechniania tej wiedzy poprzez edukację międzykulturową, prasę oraz programy integracyjne na szczeblu lokalnym.

Koordynacja:

Jadwiga Figiel

Fundatorzy:

– PKO Bank Polski,
– Miasto Kraków,
– Ministerstwo Kultury RP
– Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
– Fundacja Batorego (do 2002 roku)
– Patronat honorowy: Kancelaria Prezydenta RP

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w dowolnym momencie, a także dowiedzieć się więcej na ich temat