Prawa człowieka

Polska Nagroda im. Sérgio Viera de Mello, Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka

Nagroda przyznawana osobom i organizacjom pozarządowym za ich działania na rzecz pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw, religii i kultur.

Laureaci XII edycji Nagrody:

Kategoria: Osoba

Pietro Bartolo (1956) – włoski lekarzem; od 1993 r. kieruje specjalistycznym ośrodkiem opieki medycznej na najbardziej wysuniętej na południe włoskiej wyspie Lampedusie, która stała się celem nielegalnej imigracji. Kierowane przez niego centrum odpowiada za ratowanie życia oraz opiekę zdrowotną przybijających na wyspę przez Morze Śródziemne imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu. Bartolo kieruje zespołem lekarzy i ratowników obecnych na wyspie, tj. publiczną służbą zdrowia, personelem medycznym Czerwonego Krzyża, organizacją „Lekarzy bez Granic” oraz wolontariuszami biorącymi udział w operacjach ratowniczych na morzu i na wyspie. Od 1993 r. Pietro Bartolo udzielił pomocy lekarskiej oraz wszechstronnego wsparcia ponad 250 tys. imigrantom. Jest świadkiem cierpienia setek tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci w dobie rosnącej fali migracyjnej związanej z kryzysem humanitarnym w Afryce i na Bliskim Wschodzie.

Kategoria: Organizacja

„La Strada” – Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu – formalnie istnieje od roku 1996, faktycznie jednak swą działalność rozpoczęła w roku 1995 realizując „Program Prewencji Handlu Kobietami z Europy Środkowej i Wschodniej”. Celami statutowymi Fundacji są działania na rzecz poszanowania praw człowieka, zwalczanie handlu ludźmi, niewolnictwa i pracy przymusowej oraz przeciwdziałanie eksploatacji prostytucji, a także przestępstw przeciwko wolności i zdrowiu jednostki.  W ramach swojej działalności Fundacja „La Strada” uświadamia opinii publicznej istnienie problemu handlu ludźmi, informuje społeczeństwo o zagrożeniach związanych z wyjazdem do pracy za granicę, szkoli urzędników, nauczycieli i pedagogów oraz  funkcjonariuszy policji i straży granicznej, przede wszystkim zaś świadczy pomoc i wsparcie dla ofiar handlu ludźmi i pracy przymusowej, a także prowadzi specjalistyczne schronisko dla kobiet – ofiar handlu ludźmi. Od roku 2009 Fundacja prowadzi  Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi. Jest także członkiem międzynarodowej Sieci La Strada International, która działa w ośmiu krajach Europy.

Nagroda honorowa:

Siergiej Kowalow (1930) – rosyjski działacz praw człowieka, były dysydent, biofizyk, więzień kolonii karnej. Członek niezależnej Grupy Inicjatywnej Obrony Praw Człowieka, współzałożyciel Stowarzyszenia Memoriał i moskiewskiego oddziału Amnesty International. W Rosji postradzieckiej parlamentarzysta, członek Rady Najwyższej RFSRR, przewodniczący parlamentarnego Komitetu Praw Człowieka, przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej i Rzecznik Praw Człowieka, członek delegacji rosyjskiej w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Krytyk tendencji autorytarnych administracji Borysa Jelcyna i Władimira Putina. Publicznie protestował przeciwko wojnie w Czeczenii. W kwietniu 2014 r. w liście otwartym zaapelował do społeczności międzynarodowej o powstrzymanie rosyjskiej ekspansji na Ukrainie. Trzykrotnie nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla. Laureat Nagrody im. Sacharowa na rzecz Wolności Myśli przyznawanej przez Parlament Europejski. Odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi RP.

 

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w dowolnym momencie, a także dowiedzieć się więcej na ich temat