Aktualności

13.09.2023

Prawo do kultury i wolność jej twórców

Debata | 22 września 2023, Willa Decjusza

Tuż przed październikowymi wyborami do Sejmu członkowie European Alliance of Academies wraz z Akademie der Künste i Willą Decjusza zapraszają na międzynarodową debatę o wolności sztuki i prawie twórców do wolności artystycznej.

Dwuczęściową debatę, która odbędzie się 22 września w Willi Decjusza w Krakowie z udziałem przedstawicieli  niezależnych instytucji kulturalnych i artystów zainauguruje przemówienie Alexandry Xanthaki, Specjalnej Wysłanniczki ONZ ds. Kultury.

Podczas spotkania zostaną poddane analizie manifesty wyborcze pięciu polskich największych partii kandydujących w wyborach do sejmu w tym roku, rzucając światło na status sztuki i kultury w polskim krajobrazie politycznym oraz dostęp do kultury i wolności artystycznej. Członkowie EAA przedstawią także raporty z innych krajów europejskich, w których można zaobserwować podobne jak w Polsce zmiany w polityce kulturalnej.

Przy wspólnym stole zaproszeni goście podczas debaty będą dyskutować m.in. o prawie do kultury jako prawie każdego człowieka, o instytucjach kultury jako ostojach wolności artystycznej, o zmieniającym się modelu polityki kulturalnej w Polsce i wielu innych kwestiach.

 

Program debaty:

11.30
Powitanie: Dominika Kasprowicz, Dyrektorka Willi Decjusza, Jeanine Meerapfel, Rektorka Akademie der Künste i inicjatorka European Alliance of Academies, Robert Piaskowski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury

11.45-12.15
Wystąpienie Alexandra Xanthaki, Specjalnej Wysłanniczki ONZ ds. Kultury

12.15-13.15
Debata „Prawa i wolność kultury w czasach zmian politycznych” (część 1.)**

Temat: Wolność sztuki i kultury – przypadki wybranych krajów, kultura i wolność sztuki w debacie publicznej i polityce krajów, EAA i inne przykłady subnarodowych sieci solidarności.

Prelegenci:
Jan Tomasz Adamus | dyrygent, dyrektor artystyczny Capelli Cracoviensis
Ferenc Czinki
 | przewodniczący Szépírók Társasága, członek EAA
Wolfgang Kaleck | 
Europejskie Centrum Praw Konstytucyjnych i Praw Człowieka
Valerio Rocco Lozano
 | dyrektor Círculo de Bellas Artes de Madrid, członek EAA
Jeanine Meerapfel
 | Rektorka Akademie der Künste i inicjatorka European Alliance of Academies (EAA)
Aleš Šteger | słoweński pisarz, członek EAA i Akademie der Künste
Alexandra Xanthaki
 | Specjalna Wysłanniczka ONZ ds. Kultury
Cécile Wajsbrot | francuska pisarka, członkini EAA iAkademie der Künste

Moderacja: Marion Döring (EAA)

14.00 – 15.30
Debata: Prawa i wolność kultury w czasach zmian politycznych (część 2.) **

Temat: Prawo do kultury jako prawo człowieka, instytucje kultury jako ostoje wolności artystycznej, zmieniający się model polityki kulturalnej w Polsce, kultura jako kwestia polityczna – aktualne wyzwania, scenariusze na przyszłość.

Prelegenci:

Bartosz Szydłowski (dyrektor teatru Łaźna Nowa i dyrektor artystyczny festiwalu Boska Komedia, reżyser teatralny)
Krzysztof Głuchowski (dyrektor Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, aktor)
Natalia Zarzecka (dyrektorka Cricoteki, kuratorka sztuki, muzealniczka)
Michał Nowicki (dyrektor teatru BARAKAH)
Witold Bereś (dziennikarz, pisarz, filmowiec)
Dominika Kasprowicz (dyrektorka Willa Decjusza, wykładowczyni na Uniwersytecie Jagiellońskim)

Moderacja: Justyna Nowicka | dziennikarka

** Wydarzenie z tłumaczeniem symultanicznym PL_ENG, transmitowane będzie online.

 EUROPEAN ALLIANCE OF ACADEMIES

O EAA:
The EUROPEAN ALLIANCE OF ACADEMIES 
to międzynarodowa sieć uczelni artystycznych i instytucji kulturalnych w całej Europie, która opowiada się za wolnością sztuki. Poprzez nowe formy współpracy, instytucje prowadzą międzynarodową i bezpośrednią wymianę informacji na temat rozwoju polityki kulturalnej w swoich krajach. EAA wspiera wymianę sztuki i artystów, szczególnie tych, którzy mogą doświadczać społeczno-politycznych ograniczeń w wykonywaniu swojej pracy artystycznej lub wolności wypowiedzi. Wśród instytucji partnerskich EAA znajduje się ponad 60 renomowanych uczelni artystycznych, krajowych aktorów polityki kulturalnej, ale także mniejszych instytucji kulturalnych z krajów Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Norwegii.

Sztuka i kultura są niezbędne dla funkcjonowania demokracji i spójności społecznej. Opowiadamy się za wolnością sztuki jako warunkiem wstępnym naszego kulturalnego, społecznego i politycznego stylu życia. Niezależność stanowisk i instytucji artystycznych od nakazów politycznych, narodowych i religijnych jest podstawą demokracji. Opowiadamy się za humanizmem, który sprzeciwia się wszelkim formom rasizmu, dyskryminacji i przemocy. Bronimy również praw tych, którzy nie urodzili się w Europie, ale szukają tutaj szansy na przetrwanie i pokojowe współistnienie.– piszą w manifeście założycielskim inicjatorzy EUROPEAN ALLIANCE OF ACADEMIES.

Więcej o EAA:
https://allianceofacademies.eu/

Organizator wydarzenia:
European Alliance of Academies

Współorganizatorzy wydarzenia:
Akademie der Künste
Instytut Kultury Willa Decjusza
Stowarzyszenie Willa Decjusza

Partner wydarzenia:
Tygodnik Powszechny

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w dowolnym momencie, a także dowiedzieć się więcej na ich temat