Dziedzictwo kulturowe

Arts in Exile – Rezydencje

Rezydencja dla trzech artystów z dziedzin literatury, muzyki i sztuk wizualnych mająca na celu przygotowanie wspólnego projektu, prezentowanego na zakończenie pobytu. Obszarami wspólnych działań artystycznych będą tematy związane z dziedzictwem kulturowym, problemami mniejszości, diaspor i społeczności, przesiedleniami, doświadczeniem traumy i ogólnymi zagadnieniami związanymi z wolnością sztuki.

O projekcie:

Projekt „Arts in Exile” to program rezydencjalny, którego celem jest stworzenie kreatywnej platformy współpracy dla artystów, którzy doświadczyli w swoim życiu przymusowej migracji. Oferuje on trzymiesięczną rezydencję w Willi Deciusz dla trzech twórców reprezentujących różne dziedziny sztuki: literaturę, sztuki wizualne i muzykę.

Podczas rezydencji artyści podejmą zarówno indywidualną pracę twórczą, jak i wejdą w dialog pomiędzy sobą. Współpraca, wykorzystanie własnych doświadczeń oraz różnych dziedzin sztuki pozwolą przygotować multimedialne wydarzenie artystyczne dla lokalnej publiczności. Obszarem tematycznym pracy artystów będą dziedzictwo kulturowe, migracje, mniejszości, funkcjonowanie w społeczności, włączenie i wykluczenie, trauma lub wolność sztuki. Te tematy będą stanowić ramy dla eksploracji, pozwalając artystom zgłębiać osobiste doświadczenia i opowiedzieć odbiorcom swoje Historie. Na zakończenie rezydencji odbędzie się finałowe wydarzenie w Willi Deciusza, podczas którego artyści zaprezentują efekty swojej pracy lokalnej publiczności.

Oprócz wsparcia artystów w ich działaniach twórczych, projekt „Arts in Exile” ma na celu promowanie wrażliwości i akceptacji różnorodności w lokalnej społeczności oraz wspierajnie formowania się bardziej inkluzywnych i empatycznych społeczności.

Kogo szukamy?

Program adresowany jest do trzech artystów pracujących w obszarze: literatury, muzyki lub sztuk wizualnych, którzy w swoim życiu zostali zmuszeni do migracji – z przyczyn ekonomicznych, politycznych, zagrożenia bezpieczeństwa, prześladowań lub innych. W ramach projektu artyści spędzą trzy miesiące w Willi Decjusza w Krakowie, pracując nad przygotowaniem wspólnego wydarzenia artystycznego, prezentowanego lokalnej publiczności pod koniec rezydencji.

Nabór kierowany jest do literatów, muzyków oraz artystów sztuk wizualnych, legalnie przebywających na terenie państw Programu Kreatywna Europa, tj. państw członkowskich Unii Europejskiej (z wyjątkiem Polski) oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Albanii, Armenii, Bośni i Hercegowiny, Gruzji, Kosowa, Czarnogóry, Mołdawii, Macedonii Północnej, Serbii, Tunezji czy Ukrainy oraz doświadczyli w swoim życiu przymusowej migracji z kraju pochodzenia, a ich praca dotyka tematów związanych z dziedzictwem kulturowym, wielokulturowością, migracją, mniejszościami, formowaniem się społeczności, włączeniem, traumą lub wolnością sztuki.

Jak aplikować?

Aby aplikować do programu należy wypełnić formularz aplikacyjny dostępny pod linkiem https://forms.gle/91hAcxQ7HhJBmD6p8  oraz załączyć dokumenty: CV i portfolio artystyczne w j. angielskim. Prosimy o przedstawienie w formularzu motywacji do udziału w programie oraz pomysłu/celu artystycznego możliwego do zrealizowania podczas pobytu, a także opisanie swojego doświadczenia migracyjnego. W ramach projektu wspieramy współpracę mentoringową z instytucjami artystycznymi działającymi na terenie Krakowa i Polski – zależnie od preferencji kandydata.

W przypadku chęci złożenia alternatywnej formy aplikacji (np.nagrywana rozmowa, video) konieczny jest kontakt z koordynatorem projektu pod adresem aleksandra@villa.org.pl. Możliwe jest także przesłanie aplikacji w formacie .docx lub .pdf wraz z załącznikami na ten sam adres mailowy.

Nabór potrwa do 15 maja 2024 r.

Warunki rezydencji:

Planowany czas trwania rezydencji to 91 dni, w terminie od 8 stycznia 2025 roku do 8 kwietnia 2025 roku. Po potwierdzeniu uczestnictwa wszystkich osób możliwa będzie delikatna modyfikacja wskazanego terminu. Wszyscy artyści muszą wziąć udział w rezydencjach w tym samym czasie. Nie jest możliwe skrócenie czasu rezydencji lub jej przerywanie.

W ramach rezydencji jest zapewnione:

  • zakwaterowanie w pokojach gościnnych zespołu pałacowo-parkowego Willa Decjusza oraz opiekę mentorską w trakcie pobytu i pracy twórczej,
  • zwrot kosztów podróży na podstawie przedstawionych dokumentów (bilety podróżne do miejsca rezydencji, transport lokalny, jedzenie, itp.) w wysokości ryczałtu 350 lub 700€ (kwota wyliczana zgodnie z odległością podróży i użytymi środkami transportu). Możliwe jest otrzymanie dodatku finansowego w przypadku wyboru ‘zielonego’ środka podróży – 350€,
  • w przypadku konieczności uzyskania wizy wypłacony zostanie dodatek w wysokości 80 €,
  • miesięczne wynagrodzenie w wysokości 750 € brutto (łącznie 2275€ brutto)

Finansowanie:

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w dowolnym momencie, a także dowiedzieć się więcej na ich temat