Dziedzictwo kulturowe

POWER: Europejskie przestrzenie dziedzictwa

Europejskie przestrzenie dziedzictwa w edukacji dorosłych – kompleksowy plan rozwoju kompetencji kadry Stowarzyszenia Willa Decjusza to dwuletni program mobilności międzynarodowych realizowany w latach 2019-2021.

O projekcie:

Tworzenie wysokiej jakości oferty kulturalno-edukacyjnej jest możliwe tylko, gdy menadżerowie kultury stale się rozwijają. Niezbędne jest śledzenie trendów oraz wymiana dobrych praktyk oraz poszukiwanie nowych form i metod edukacyjnych. Głównym celem projektu było wzmocnienie międzynarodowego wymiaru organizacji, dzięki podniesieniu kompetencji zespołu (osób zajmujących się programami z zakresu edukacji dorosłych). Program obejmował działania w postaci mobilności typu „job shadowing” w renomowanych europejskich instytucjach, prowadzących działania w podobnym obszarze tematycznym, wyjazdy na konferencje naukowe, kursy językowe. Instytucje i przedsięwzięcia objęte mobilnością miały wspólny mianownik: były osadzone w obiektach zabytkowych, miały podobne profile programowe, grupy odbiorców, natomiast tym co je różniło, a było przedmiotem transferu był np. zasięg działań, stopień wykorzystania nowoczesnych technologii, poziom zaangażowania wolontariuszy, metody finansowania oraz kontekst kulturowy.

W projekcie realizowane były także kursy językowe i szkolenia zaspakajające aktualne potrzeby zespołu. Do długoterminowych korzyści można zaliczyć przygotowanie wzbogaconej oferty programowej edukacji pozaformalnej dorosłych, wprowadzenie innowacyjnych metod interpretacji dziedzictwa, europejskich standardów, pozyskanie nowych odbiorców polsko- i obcojęzycznych, a na płaszczyźnie międzynarodowej spozycjonowanie silnego centrum łączącego międzynarodowe środowiska akademickie, kulturalne i obywatelskie.

 

 

Finansowanie:

Willa Decjusza
Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w dowolnym momencie, a także dowiedzieć się więcej na ich temat