Literatura

Wyszehradzkie Rezydencje Literackie

Program jest inicjatywą Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego będącą cyklem pobytów rezydenckich i wydarzeń literackich, adresowanych do pisarzy/pisarek, poetów/poetek, eseistów/eseistek, krytyków/krytyczek, tłumaczy/tłumaczek literatury i dziennikarzy/dziennikarek z krajów Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Polska, Słowacja i Węgry), którzy opublikowali co najmniej 1 książkę lub 3 publikacje w gazetach, czasopismach lub mediach elektronicznych.

O projekcie:

Program opiera się na partnerstwie czterech Instytucji Goszczących z każdego kraju V4: Institutu umeni w Pradze, Petőfi Irodalmi Múzeum w Budapeszcie, Stowarzyszenia Willa Decjusza w Krakowie i Literarnégo informačnégo centrum w Bratysławie.

Rezydencja odbywają się jednocześnie we wszystkich Instytucjach Goszczących w dwóch terminach: od 1 maja do 12 czerwca (edycja wiosenna) oraz od 1 września do 30 listopada (edycja jesienna). W obu terminach każda instytucja gości 4 twórców/twórczyń (po 1 z każdego kraju Grupy V4)

Stypendium obejmuje pobyt w wybranym mieście oraz stypendium w wysokości 1,300 EURO brutto (edycja wiosenna) lub 2,400 EUR brutto (edycja jesienna) oraz wsparcie ze strony Instytucji Goszczącej w realizacji pobytu, organizacji spotkań literackich, wywiadów i warsztatów, a także nawiązywaniu kontaktów z wydawcami i krytykami literackimi.

32 stypendystów programu jest wybieranych na podstawie indywidualnych aplikacji. Aplikacja odbywa się przez system aplikacyjny, który dostępny jest w trakcie trwania naboru. Nabór do programu jest prowadzony od 15 września do 15 października każdego roku.

Wszystkie informacje (w tym również kryteria aplikowania) znajdują się na stronie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Cele:

Celem programu jest coroczne goszczenie w każdym kraju V4 wybranych Rezydentów Literackich ze wszystkich czterech państw, wspieranie ich pracy i mobilności oraz tworzenie platformy wymiany informacji. Dodatkowo program umożliwia rozwój i promocję literatury państw Grupy Wyszehradzkiej na terenie Europy Środkowej.

Partnerzy:

Sponsor:

Kontakt do koordynatora:

Paweł Łyżwiński pawel.lyzwinski@villa.org.pl
Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w dowolnym momencie, a także dowiedzieć się więcej na ich temat