Prawa człowieka

Konferencje międzynarodowe

Edycja programu

Organizowane przez nas międzynarodowe konferencje i debaty z udziałem najwybitniejszych przedstawicieli świata nauki, kultury, polityki sprawiają, że Willa Decjusza staje się – jak chciał prof. Jacek Woźniakowski – „miejscem spotkania i współpracy, świadkiem i uczestnikiem promieniowania europejskiej kultury”.

Działania:

Stowarzyszenie Willa Decjusza, będąc kontynuatorem idei i działalności fundatora i patrona – Justusa Ludwika Decjusza, od samego początku swojego istnienia miało na celu uczynienie z Willi swoistego forum wymiany myśli przedstawicieli różnych kultur, narodowości i obszarów zainteresowań. Wspierani przez naukowców, dyplomatów, dziennikarzy, organizacje pozarządowe od lat kreujemy w Willi Decjusza platformę dialogu, miejsce spotkań i rozmów na temat palących zagadnień współczesności, propagowania praw człowieka i szacunku dla ludzkiej godności, promowania międzynarodowej odpowiedzialności i solidarności z ofiarami konfliktów politycznych i etnicznych. Organizowane przez nas międzynarodowe konferencje i debaty z udziałem najwybitniejszych przedstawicieli świata nauki, kultury, polityki sprawiają, że Willa Decjusza staje się – jak chciał prof. Jacek Woźniakowski – „miejscem spotkania i współpracy, świadkiem i uczestnikiem promieniowania europejskiej kultury”.

W 2012 roku ceremonii wręczenia Polskiej Nagrody im. Sergio Vieira de Mello towarzyszyła międzynarodowa konferencja pt. „Tolerancja. Modele, metamorfozy i implikacje”. Konferencja ta była wspólną inicjatywą Stowarzyszenia Willa Decjusza oraz Centrum Badań nad Historią Idei Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wiodącym zagadnieniem w czasie debat stanowiła kwestia tolerancji, jej istota i współczesna praktyka.

Konferencja „Bezgraniczni Ludzie” z 2011 roku była z kolei wspólną inicjatywa Stowarzyszenia oraz Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce. Wydarzenie zgromadziło wybitnych intelektualistów, polityków i ekspertów, którzy podejmowali próbę opisu politycznych i kulturowych źródeł konfliktów oraz warunków i kontekstów niesienia pomocy humanitarnej. Konferencja „Bezgraniczni Ludzie” odbywała się w przeddzień 60 rocznicy przyjęcia konwencji dotyczącej statusu uchodźców i 50 rocznicy podpisania konwencji o ograniczaniu bezpaństwowości.

W październiku 2010 roku w murach Willi Decjusza debatowano na temat Europy Wschodnia, jej przyszłych perspektyw i wyzwań dla Partnerstwa Wschodniego, flagowej inicjatywy UE mającej na celu przyspieszenie reform w regionie. Spotkanie organizowane we współpracy z Fundacją Współpracy Polsko Ukraińskiej PAUCI było okazją dla europejskich przywódców oraz intelektualistów do poddania analizie różnych modeli transformacji ustrojowej.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w dowolnym momencie, a także dowiedzieć się więcej na ich temat