Prawa człowieka

Polska Nagroda im. Sérgio Viera de Mello, Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka

Nagroda przyznawana osobom i organizacjom pozarządowym za ich działania na rzecz pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw, religii i kultur.

Laureaci XVIII edycji Nagrody:

Kategoria: Osoba

dr Feras Alghadban – współzałożyciel i dyrektor medyczny organizacji Endless Medical Advantage, Lebanon. Mimo aktualnie trudnej sytuacji w Bejrucie udało mu się dotrzeć do Krakowa na uroczystość wręczenia nagród im. Sérgio Vieira de Mello, na zaproszenie i dzięki staraniom Stowarzyszenia Willa Decjusza.

„Chciałbym bardzo podziękować za przyznanie tej nagrody. Dla mnie to ogromny zaszczyt, że mogę tutaj być i że zostałem zaproszony ta Galę do odebrania tej nagrody w imieniu wszystkich Syryjczyków, i w imieniu wszystkich, którzy walczą o ich prawa człowieka, starając się uczynić ich życie prostszym. Dziękuję bardzo.” – dr Feras Alghadban, EMA

Kategoria: Organizacja

Polska Misja Medyczna / Polish Medical Mission  od 1999 roku pomaga ofiarom wojen, katastrof i klęsk żywiołowych. Działalność PMM opiera się na pracy wolontariuszy: lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek, fizjoterapeutów, a także psychologów i analityków medycznych.

Bezpośrednim impulsem do powstania Stowarzyszenia była katastrofa humanitarna spowodowana wybuchem wojny w Kosowie i masowymi ucieczkami Albańczyków z terenów objętych konfliktem. Jest to jedna z nielicznych polskich organizacji pozarządowych, które udzielają pomocy medycznej. Pomagają tam, gdzie potrzeby są największe. Pomoc ma charakter długoterminowy – przynosi trwałe zmiany wspieranym społecznościom.

Nagroda honorowa:

Nagroda Honorowa  została przyznana dodatkowo dla: Grupy organizacji białoruskich, działających w Polsce i na Litwie, udzielających pomocy materialnej, wizowej, prawnej, psychologicznej, bytowej, rehabilitacyjnej osobom represjonowanym na Białorusi po sierpniu 2020 r. Nagrodę odebrali w imieniu grupy organizacji, przedstawiciele: Anna Krasulina, reprezentująca Swiatłanę Cichanouską i Aleś Zarembiuk, Fundacja Dom Białoruski Беларускі Дом у Варшаве.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w dowolnym momencie, a także dowiedzieć się więcej na ich temat