Publikacje

Kolejny, szósty już tom Rozmów w Willi Decjusza jest – podobnie jak tom piąty – publikacją prezentującą przebieg konferencji „Odbudowa pokoju w społeczeństwach post konfliktowych. Rola mediów i organizacji obywatelskich”. Książka wydana została w języku angielskim.

Piąty tom serii „Rozmowy w Willi Deciu” zawiera najważniejsze wystąpienia, dyskusje i refleksje wygłoszone podczas międzynarodowej konferencji „Odbudowa pokoju w społecznościach pokonfliktowych. Rola mediów i organizacji obywatelskich”. Konferencja odbyła się w Willi Decjusza we wrześniu 2004 roku. Konferencja służyła przedstawieniu zadań ONZ i instytucji międzynarodowych w procesie odbudowy państwa, konieczności dialogu oraz odpowiedzialności środków masowego przekazu w „rozwiązywaniu” konfliktów. Książka została wydana w języku polskim dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Obrony Narodowej RP oraz Ambasady Brytyjskiej w Warszawie.

„Tolerancja, jak uczyć siebie i innych” autorstwa Jolanty Ambrosewicz-Jacobs powstała przy okazji konferencji poświęconej tolerancji zorganizowanej we wrześniu 2003 roku. Porusza tematykę uprzedzeń, rasizmu, ksenofobii, dyskryminacji, problematykę międzykulturowości i wielokulturowości. Prócz teoretycznych rozważań książka zawiera ćwiczenia praktyczne, ukazuje techniki stosowane w przedsięwzięciach związanych z nauczaniem tolerancji.W aneksie zawarta została lista wybranych organizacji pozarządowych zajmujących edukacją dla tolerancji. Książkę opublikowano dzięki pomocy Ambasady USA w Warszawie.

Czwarty tomik „Rozmowy w Willi Decjusza” pt. „Conversations in Villa Decius 4.Weimar Triangle and Ukraine. European Models of Integration and Regional Cooperation”. Pokonferencyjna publikacja jest zapisem przemówień panelistów, uczestników oraz efektów prac ekspertów ze studentami podczas konferencji odbywającej się 24-26 maja 2003 roku. Książka wydana w języku angielskim dzięki wsparciu Fundacji Robert Boscha oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Trzeci tomik cyklu „Rozmowy w Willi Decjusza” pt. „Conversations in Villa Decius 3.Weimar Triangle and Ukraine. Models of Cooperation between East and West”. Publikacja książkowa zawierająca ważniejsze wystąpienia, dyskusje i refleksje prezentowane podczas międzynarodowej konferencji „Trójkąt Weimarski i Ukraina”. która odbyła się w Willi w październiku 2002 roku. Książka wydana w języku angielskim sfinansowana została przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w dowolnym momencie, a także dowiedzieć się więcej na ich temat