Publikacje

„Radar” to międzynarodowe pismo literackie publikowane po niemiecku, polsku i ukraińsku, wyrosłe z doświadczeń programu stypendialnego Stowarzyszenia Willa Decjusza „Homines Urbani”, wspólnych wyjazdów autorów-stypendystów do Berlina i Lwowa, międzynarodowych festiwali. W publikacji proza i poezja m. in. Adriana Krasnitza, Marty Dzido i Serhija Żadana.

Zapis projektu edukacyjnego na rzecz promocji praw człowieka i tolerancji w Polsce realizowany przez Stowarzyszenie Willa Decjusza w 2007 i 2008 roku. Głównym jego założeniem było kształtowanie postaw otwartości na problemy mniejszości narodowych i etnicznych w kontekście problemu ksenofobii, dyskryminacji i odrzucenia, a w konsekwencji zwiększenie akceptacji osób o odmiennych cechach etniczno-kulturowych.

Ideą Letniej Szkoły jest budowanie integracji europejskiej bez niszczenia tych aspektów kulturowych, które stanowią o odrębności i różnorodności naszej części Europy oraz przeciwdziałanie wzajemnym uprzedzeniom poprzez poznanie ich społecznych i psychologicznych źródeł oraz mechanizmów powstawania. Uczestnicy warsztatów to studenci, doktoranci, młodzi nauczyciele i dziennikarze z czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej (po 10 osób z każdego kraju), wyłonieni na podstawie nadesłanych CV, listów motywacyjnych i referencyjnych, oraz – dodatkowo – obserwatorzy z innych krajów środkowo- i wschodnioeuropejskich.

Publikacja została wydana w ramach serii „Publicationes Collegii Iuridici de Ludovico Batthyany Nominatae”. Zawiera wybór prac uczestników Środkowoeuropejskiego Intensywnego Kursu w Gyor (Węgry) w roku 2007, realizowanego przez Batthyány Lajos Szakkollégium w Gyor, Stowarzyszenie Willa Decjusza w Krakowie, Stowarzyszenie Spraw Międzynarodowych w Pradze oraz Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Celem publikacji jest popularyzacja zagadnień związanych z integracją europejską. Publikacja została wydana w języku angielskim dzięki finansowemu wsparciu Uniwersytetu w Debreczynie.

Publikacja zawierająca najlepsze scenariusze lekcji i plany zajęć pozalekcyjnych wybrane przez członków komisji konkursowej w ramach projektu „Wielokulturowość na co dzień”. Materiały te przeznaczone są w szczególności dla nauczycieli podejmujących w pracy z młodzieżą problematykę wielokulturowości, zwłaszcza w mniejszych miastach i wioskach terenu Małopolski. Publikacja w języku polskim powstała przy współpracy Stowarzyszenia Willa Decjusza, Fundacji ZNAK oraz British Council.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w dowolnym momencie, a także dowiedzieć się więcej na ich temat