Publikacje

Ideą Letniej Szkoły jest budowanie integracji europejskiej bez niszczenia tych aspektów kulturowych, które stanowią o odrębności i różnorodności naszej części Europy oraz przeciwdziałanie wzajemnym uprzedzeniom poprzez poznanie ich społecznych i psychologicznych źródeł oraz mechanizmów powstawania. Uczestnicy warsztatów to studenci, doktoranci, młodzi nauczyciele i dziennikarze z czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej (po 10 osób z każdego kraju), wyłonieni na podstawie nadesłanych CV, listów motywacyjnych i referencyjnych, oraz – dodatkowo – obserwatorzy z innych krajów środkowo- i wschodnioeuropejskich.

Publikacja została wydana w ramach serii „Publicationes Collegii Iuridici de Ludovico Batthyany Nominatae”. Zawiera wybór prac uczestników Środkowoeuropejskiego Intensywnego Kursu w Gyor (Węgry) w roku 2007, realizowanego przez Batthyány Lajos Szakkollégium w Gyor, Stowarzyszenie Willa Decjusza w Krakowie, Stowarzyszenie Spraw Międzynarodowych w Pradze oraz Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Celem publikacji jest popularyzacja zagadnień związanych z integracją europejską. Publikacja została wydana w języku angielskim dzięki finansowemu wsparciu Uniwersytetu w Debreczynie.

Publikacja zawierająca najlepsze scenariusze lekcji i plany zajęć pozalekcyjnych wybrane przez członków komisji konkursowej w ramach projektu „Wielokulturowość na co dzień”. Materiały te przeznaczone są w szczególności dla nauczycieli podejmujących w pracy z młodzieżą problematykę wielokulturowości, zwłaszcza w mniejszych miastach i wioskach terenu Małopolski. Publikacja w języku polskim powstała przy współpracy Stowarzyszenia Willa Decjusza, Fundacji ZNAK oraz British Council.

Siódmy z kolei tom cyklu „Rozmowy w Willi Decjusza” pt. „Łagodne rewolucje”. Ta pokonferencyjna publikacja zawiera ważniejsze przemówienia, dyskusje i refleksje, które zostały zaprezentowane w czasie konferencji o dążeniu do wolności i składnikach dialogu. Konferencja miała na celu podkreślenie roli wartości etyczno-moralnych wyzwalających poczucie ludzkiej i obywatelskiej godności, a także dających jednostkom quantum zbiorowej odwagi i siły, niezbędnych do inicjowania procesów wielkich historycznych przemian. Szczególnie dużo uwagi zostało poświęcone terminowi „solidarność” i temu, czym to pojęcie było wypełnione w przestrzeni międzyludzkiej, niezależnej od zewnętrznych warunków autorytaryzmu czy dyktatury. Konferencja miała miejsce w Willi w październiku 2005 roku. Książka została wydana w języku polskim dzięki wsparciu Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Broszura wydana z okazji 10-lecia odnowienia Willi Decjusza prezentuje pokrótce jej historię, działalność i programy. Publikacja wydana w języku polskim i angielskim sfinansowana dzięki wsparciu firm PKO BP, BP, SPL, Wydawnictwo Literackie i Drukarnię Leyko.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w dowolnym momencie, a także dowiedzieć się więcej na ich temat