Aktualności

04.05.2023

Interaktywne narzędzia do opowiadania historii są dostępne

SO-CLOSE to trzyletni projekt stworzony, aby przyczynić się do spójności społecznej i walki z marginalizacją lub wykluczeniem uchodźców poprzez ułatwianie spotkania podobnych historii życiowych, przy użyciu innowacyjnych narzędzi cyfrowych i artystycznych do mediacji.

Kim jesteśmy?
Konsorcjum SO-CLOSE skupia organizacje pozarządowe, instytucje kultury, naukowców, informatyków oraz przedstawicieli społeczności lokalnych z Grecji, Włoch, Polski, Hiszpanii i Szwecji. Projekt narzędzi SO-CLOSE jest wynikiem badań partycypacyjnych czterech instytucji kultury i zaangażowania interesariuszy w projekt poprzez ponad 200 wywiadów, grup fokusowych i ankiet, które odbyły się w Polsce, Włoszech, Grecji i Hiszpanii. Partnerami technologicznymi, którzy opracowali zestaw narzędzi, byli LaTempesta oraz CERTH, MCP.

Mapy-opowieści

Na mapach-opowieściach SO-CLOSE powiązana z życiem geografia jest głównym wątkiem narracji, który łączy trasy przymusowych wysiedleń, tworząc w sposób porównawczy dialog między wspomnieniami lokalnych społeczności a doświadczeniami dnia dzisiejszego.

W Willi Decjusza przeprowadziliśmy kilka wywiadów z ludźmi zmuszonymi przez ostatnie lata do opuszczenia swoich domów w Libii, Ukrainie, Afganistanie, Białorusi, a także przeprowadziliśmy poszukiwania w archiwum, przywracając historie życia Polaków, Żydów, Romów, którzy byli tak blisko naszych miast.

Muzykę do opowieści skomponowali i zagrali estońsko-niemiecki muzyk Wsiewołod Pozdiejew oraz białorusko-ukraiński muzyk Żenya Wielko, których historię można również znaleźć w tym projekcie.

Villa Decius Storymaps https://so-closetools.eu/storymap/willa-decjusza/ 

 

Wirtualna Wystawa

Tradycyjna koncepcja opowiadania historii przełożona jest tu na format cyfrowy i wzbogacona o wkład użytkowników. Wirtualna wystawa SO-CLOSE to platforma, której celem jest oferowanie instytucjom kultury wszechstronności i promowanie podejścia opartego na współpracy poprzez inicjatywy crowdsourcingowe, umożliwiające społecznościom dzielenie się elementami dziedzictwa na wybranych wystawach.

Villa Decius Virtual Exhibition https://so-closetools.eu/virtualexhibition/willa-decjusza/exhibition/unpromised-land/

 

Wszystkie rozwiązania powstałe w czasie projektu, razem z pakietem materiałów informacyjnych i szkoleniowych są dostępne nieodpłatnie, zainteresowane organizacje i instytucje zapraszamy do kontaktu: soclose@uab.cat

 

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w dowolnym momencie, a także dowiedzieć się więcej na ich temat