Aktualności

22.03.2024

Rezydencje Arts in Exile!

Projekt Arts in Exile adresowany jest do artystów/artystek w trzech dziedzinach sztuki – literaturze, muzyce i sztukach wizualnych.

Willa Decjusza zapewni trzymiesięczną rezydencję trójce artystów/artystek, którzy doświadczyli przymusu opuszczenia swojego kraju z przyczyn ekonomicznych, politycznych, bezpieczeństwa, prześladowań na tle etnicznym itd.

Celem projektu jest stworzenie rezydentom warunków do twórczej pracy indywidualnej, ale także do kooperacji w ramach trzech dziedzin sztuki i przygotowania wspólnego projektu artystycznego.  Zostanie on przez stypendystów zaprezentowany szerszej publiczności podczas wydarzenia podsumowującego. Obszarami wspólnych działań artystycznych są tematy związane z dziedzictwem kulturowym, problemami mniejszości, diaspor, wspólnot i społeczności, przesiedleniami, doświadczeniem traumy i ogólnymi zagadnieniami związanymi z wolnością sztuki. Projekt nastawiony jest na budowanie wrażliwości odbiorców na wyzwania migracji oraz tworzenie otoczenia przyjaznego dla różnorodności.

Więcej informacji o naborze: https://villa.org.pl/dziedzictwo-kulturowe/arts-in-exile-rezydencje/

Formularz aplikacyjny: https://forms.gle/91hAcxQ7HhJBmD6p8

 

Operatorem projektu jest Stowarzyszenie Willa Decjusza.

Projekt realizowany w ramach programu Culture Moves Europe, finansowany ze środków Unii Europejskiej.

 

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w dowolnym momencie, a także dowiedzieć się więcej na ich temat