Dyplomacja kulturalna

Wyszehradzka Akademia Zarządzania Kulturą

Wyszehradzka Akademia Zarządzania Kulturą to roczny trening dla młodych specjalistów z krajów Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego, pracujących w dziedzinie kultury. Program szkolenia obejmuje: sesję szkoleniową; pracę nad własnym projektem, wizytę studyjną, a także seminarium dyplomowe.

Opis projektu:

Celem Akademii jest umożliwienie uczestnikom rozwoju umiejętności menedżerskich i wiedzy z zakresu zarządzania projektami, niezbędnych zarówno dla współpracy kulturalnej, jak i pracy nad reformami w krajach objętych projektem.

Głównym założeniem Wyszehradzkiej Akademii Zarządzania Kulturą (VACuM), zorganizowanej przy wsparciu partnerów jest animowanie procesów pozytywnych zmian poprzez:

  • rozwój umiejętności i kompetencji w dziedzinie polityki kulturalnej i społecznej oraz zarządzania
  • wzmocnienie demokratycznej transformacji i rozwoju społeczeństw krajów Wyszehradzkich i Partnerstwa Wschodniego
  • działalność na rzecz integracji i współpracy pomiędzy Unią Europejską a krajami Partnerstwa Wschodniego

Program jest adresowany do menedżerów kultury z krajów Unii Europejskiej (Grupa Wyszehradzka) i krajów Partnerstwa Wschodniego i umożliwia im:

  • poszerzenie wiedzy na temat polityki kulturalnej w praktyce europejskiej, krajowej i regionalnej
  • rozwijanie umiejętności zawodowych i menedżerskich
  • przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w procesie reform
  • dołączenie do sieci europejskiej wymiany kulturalnej
  • wykorzystanie europejskich praktyk w celu rozwoju społeczności lokalnych

 

Finansowanie:

Willa Decjusza

Partnerzy:

Willa Decjusza

Materiały do pobrania:

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w dowolnym momencie, a także dowiedzieć się więcej na ich temat