Publikacje

Piąty tom serii „Rozmowy w Willi Deciu” zawiera najważniejsze wystąpienia, dyskusje i refleksje wygłoszone podczas międzynarodowej konferencji „Odbudowa pokoju w społecznościach pokonfliktowych. Rola mediów i organizacji obywatelskich”. Konferencja odbyła się w Willi Decjusza we wrześniu 2004 roku. Konferencja służyła przedstawieniu zadań ONZ i instytucji międzynarodowych w procesie odbudowy państwa, konieczności dialogu oraz odpowiedzialności środków masowego przekazu w „rozwiązywaniu” konfliktów. Książka została wydana w języku polskim dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Obrony Narodowej RP oraz Ambasady Brytyjskiej w Warszawie.

Od kilku lat Stowarzyszenie Willa Decjusza w Krakowie aktywnie włącza się obchody Międzynarodowego Dnia Romów, organizując spotkania tematyczne poświęcone różnym aspektom kultury romskiej. Ich celem jest wspieranie procesu kształtowania postawy szacunku wobec mniejszości, między innymi poprzez przybliżanie bogactwa kulturowego Romów. Projekt „Muzyka Romów. Flamenco” realizowany w 2013 roku przez Stowarzyszenie Willa Decjusza, we współpracy merytorycznej z Instytutem Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, był koncentrował się wokół tematu muzyki romskiej.

Ósmy już numer wydawanego przez Stowarzyszenie Willa Decjusza magazynu literackiego „Radar”. Premiera miała miejsce we Lwowie w czasie 20. Forum Wydawców (10-15 września 2013). W numerze znalazły się m. in.: tekst „Felix Austria” Sofiji Andruchowycz o poszukiwaniu galicyjskiego ducha w scenerii Nowej Huty; reportaż Ziemowita Szczerka pt. „Wakacje w Apokalipsie”; nostalgiczną opowieść Wasyla Machno o „krainie, w której mówiono siedmioma językami, a kury, choć nie latały, mówiły przynajmniej trzema”. Polecamy!

Siódmy numer wydawanego przez Stowarzyszenie Willa Decjusza magazynu „Radar” – tym razem jeszcze bardziej transgranicznego i międzykulturowego niż zwykle. Do współpracy zaprosiliśmy na nasze łamy autorów z Białorusi, takich chociażby jak Walżyna Mort, Andrej Fiedarenka czy Uładzimir Arlou. Prezentujemy także pisarzy, a właściwie – pisarki o ciekawych, powikłanych biografiach, które mocno odciskają się w ich tekstach. Życzymy miłej lektury!

Szósty numer trójjęzycznego magazynu literackiego wydawanego przez Stowarzyszenie Willa Decjusza dedykowany był słynnemu autorowi z Drohobycza – Brunonowi Schulzowi. W specjalnym numerze „Radaru” postanowiliśmy przyjrzeć się Schulzowi pod nieco innym kątem. O swoich fascynacjach tekstami Schulza piszą w tym numerze „Radaru” dwaj znani polscy prozaicy średniego pokolenia Mariusz Sieniewicz (Gnomiczny prorok współczesności) i Marcin Wroński (Wtóra Księga schulzowska).

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w dowolnym momencie, a także dowiedzieć się więcej na ich temat