Aktualności

05.09.2023

Stowarzyszenie Willa Decjusza Ambasadorem Wielokulturowości 2022

Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się w czasie uroczystej Gali nadania tytułu „Ambasador Wielokulturowości A.D. 2022” 5 września 2023 r. o godz. 17.00. w Ogrodzie Botanicznym UJ. Statuetkę w imieniu Stowarzyszenia odebrała dyrektor Willi Decjusza Dominika Kasprowicz.

Tytuł „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” przyznawany jest corocznie przez Prezydenta Miasta Krakowa na wniosek Kapituły Wielokulturowości, za działalność mającą na celu promowanie zróżnicowania kulturowego, etnicznego, wyznaniowego oraz integrację mieszkańców Krakowa i środowisk cudzoziemców w poprzednim roku kalendarzowym.

Od początków jej istnienia Willa Decjusza była miejscem dialogu, otwartości i ciekawości odmiennych kultur i poglądów. Od XVI wieku stanowiła centrum wymiany poglądów i opinii między najbardziej wpływowymi myślicielami tamtych czasów, m.in. Justusem Decjuszem, Marcinem Lutrem, Erazmem z Rotterdamu czy Mikołajem Kopernikiem. Charakter ten zachowała do dziś. Od początku jego istnienia celem Stowarzyszenia Willa Decjusza była działalność z pogranicza świata kultury i nauki sprzyjająca budowaniu postaw szacunku dla drugiego człowieka i otwartości na inne kultury. Większość działań prowadzonych w Willi Decjusza zostało zapoczątkowanych wcześniej i stanowi projekty, których realizacja rozciągnięta jest na lata, dlatego rozpatrywanie działalności SWD w roku 2022 w oderwaniu od jego wcześniejszych przedsięwzięć byłoby trudne.

Do kluczowych projektów Stowarzyszenia należą m.in. literackie programy rezydencjalne adresowane do pisarzy i tłumaczy, które w szczególny kładą nacisk na rolę tych ostatnich w procesie budowania dialogu międzykulturowego. W ramach programów ICORN i Scholars At Risk Willa Decjusza staje się schronieniem dla artystów, których twórczość jest zakazana w ich krajach ojczystych ze względów politycznych i światopoglądowych. Od 2004 roku Stowarzyszenie przyznaje osobom i organizacjom szczególnie zaangażowanym w budowanie pokojowego współistnienia społeczeństw, religii i kultur Polskiej Nagrody im. Sérgio Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka, której laureatami są m.in.: Tadeusz Mazowiecki, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Siergiej Kowaliow, Szewach Weiss, Pietro Bartolo, Tamila Tasheva czy śp. Paweł Adamowicz, Serhij Żadan, s. Michaela Rak oraz Centrum na Rzecz Pokoju i Pojednania w Glencree. W latach 2019-2021 SWD zrealizowało projekt ComAnCE (Combat Anti-Semitism in Central Europe), dzięki któremu prezentowano, m.in. władzom państwowym, siłom policyjnym, badaczom oraz instytucjom i organizacjom europejskim zjawiska dyskryminacji grup etnicznych w Państwach Grupy Wyszehradzkiej. Od 2019 Stowarzyszenie angażuje się w Festiwal Wielokulturowy, którego celem jest umacnianie pozytywnego wizerunku obcokrajowców, którzy mieszkają w Krakowie, a także integrowanie cudzoziemców z polskojęzycznymi mieszkańcami Krakowa. W latach 2020-2022 SWD zaangażowane było w projekt „Enhancing Social Cohesion through Sharing the Cultural Heritage of Forced Migrations” finansowany z funduszu europejskiego programu naukowo-innowacyjnego „Europeans Union’s Horizon 2020”. Projekt skoncentrowany był wokół tematu przymusowej migracji i obejmował sieciowanie osób z doświadczeniem uchodźczym w Polsce, Grecji, Włoszech, Hiszpanii i Szwecji oraz wypracowanie innowacyjnych narzędzi cyfrowych pozwalających upamiętnić i rozpowszechnić historie życia uczestników projektu. Narzędzia te zostały upublicznione na stronie projektu, aby jak najszerzej i jak najdłużej służyły instytucjom kulturalnym i badawczym po zakończeniu działań projektowych. W 2023 roku Stowarzyszenie Willa Decjusza wznowiło redakcję polsko-ukraińsko-niemieckiego czasopisma RADAR, będącego swoistym fenomenem, w którym nie tylko autorzy tekstów stawiani są w centrum, ale także tłumacze bez których niemożliwa byłaby mediacja i objaśnianie nieoczywistych kontekstów kulturowych. We wrześniu 2023 planowana jest druga edycja podręcznika „Edukacja Antydyskryminacyjna”, której pierwsze wydanie w 2010 r. stanowiło pierwszą tego typu publikację w Polsce, dotyczącą kompetencji trenerskich i kwestii etycznych istotnych dla osób zajmujących się edukacją antydyskryminacyjną.

Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym Partnerom: ekspertom i organizacjom, ale także naszym odbiorcom i publiczności za to, że od przeszło 25 lat realnie czujemy wsparcie i widzimy szczere zaangażowanie w nasze działania. To dodaje nam motywacji i sprawia, że nasza działalność jest możliwa.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w dowolnym momencie, a także dowiedzieć się więcej na ich temat